Salt la sectiune...

TERMENII LICENȚEI ȘI SERVICIILOR VEDETEI

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii Licenței si Serviciilor Vedetei de fiecare data cand realizați sau acceptați o cerere deoarece aceștia conțin informații importante despre drepturile si obligațiile  dumneavoastră și remediile aplicabile. Făcând click pentru a accepta sau a fi de acord cu Termenii Licenței si Serviciilor Vedetei atunci când această opțiune vă este disponibilă, acceptați Termenii Licenței si Serviciilor Vedetei și sunteți de acord să respectați Termenii Licenței si Serviciilor Vedetei

Termenii Licenței si Serviciilor Vedetei reprezintă un contract obligatoriu ( “Contractul” sau „Termenii Licenței și Serviciilor Vedetei”) între Utilizator și Vedetă (fiecare denumit “Parte” și împreună “Părți”) care reglementează serviciile Vedetei si drepturile si obligațiile Părților în ceea ce privește Dedicația în cadrul Platformei Dedic World pusă la dispoziție de către Dedic World.

În acest Contract, următoarele cuvinte sau expresii vor avea următoarele semnificații, indiferent dacă sunt utilizate la singular sau plural și indiferent de gen.

Termenii si Condițiile pentru Utilizator

Reprezintă contractul obligatoriu între Utilizator și Dedic World care reglementează accesul Utilizatorului si utilizarea site-ului Dedic World  și a aplicației Dedic World, precum și interfețele aplicației, inclusiv Politica privind procesarea datelor cu caracter personal și Politica privind modulele cookie.

Termeni și Condiții pentru Vedetă

Reprezintă contractul obligatoriu între Vedetă și Dedic World care reglementează accesul Vedetei si utilizarea site-ului Dedic World  și a aplicației Dedic World, precum și interfețele aplicației și toate serviciile furnizate și efectuate de Dedic World, inclusiv Politica privind procesarea datelor cu caracter personal și Politica privind modulele cookie.

Platforma Dedic World

Cumulativ: Site-ul Dedic World, Aplicația Dedic World, orice alta infrastructura Dedic World și Serviciile Dedic World.

Serviciile Dedic World

Toate serviciile furnizate și prestate de Dedic World în temeiul prezentului Contract.

Dedic World

Dedic World SRL, înregistrată în conformitate cu legislația din România și cu sediul principal in Constanta, Strada Mircea cel Bătrân nr. 152b, birou 6, camera 3, etaj 4, jud. Constanta, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1171/2020, cod unic de înregistrare 42564781, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Mihai Bocai in calitate de administrator.

Utilizator

Orice persoană fizică care are acces la sau utilizează Platforma Dedic World in orice alt caz in afara celui in care acționează ca o Vedetă, ipoteza în care Termeni și Condiții pentru Vedetă devin aplicabile.

Vedeta

Orice persoană fizică/companie/organizație care are acces la, accesează sau utilizează Platforma Dedic World acționând in calitate de Vedetă, incluzând dar fără a se limita la cântăreață/cântăreț, un actor/actriță, un vlogger, un influencer și/sau orice altă persoană care are un cont de Vedetă pe Platforma Dedic World. Termenul de Vedeta va fi sinonim si va avea același efecte juridice cu termenii Celebritate sau Talent, fie din prezentul Contract, fie din orice alta mențiune din Platforma/infrastructura Dedic World. In cazul in care prezentul contract este încheiat cu o entitate juridica ce deține Drepturile de Proprietate Intelectuala ale Vedetei si o reprezintă, toate dispozițiile contractuale vor fi obligatorii pentru entitatea juridica in cauza iar aceasta va avea obligația de a informa Vedeta cu privire la toate dispozițiile prezentelor TCV si la modalitatea corecta de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate in numele Vedetei.

Beneficiar

O persoană identificată de utilizator în Cererea sa ca beneficiar al Dedicației.

Cerere

Cerere formulata de Utilizator privind crearea unei Dedicații, prin intermediul Aplicației/Platformei Dedic World, personalizată pentru Utilizator sau pentru un Beneficiar identificat de Utilizator în Cerere.

Dedicație

Un video personalizat creat de către Vedetă, după cum este definită mai sus.

Contul Utilizatorului

Un cont pe Platforma Dedic World creat de o Vedetă folosind o adresă de e-mail și creând o parolă, fie prin folosirea contului creat pe terțe rețele de socializare.

Contul Vedetei

Un cont pe Platforma Dedic World creat de o Vedetă folosind o adresă de e-mail și creând o parolă, fie prin interfața Dedic World, fie prin folosirea contului creat pe terțe rețele de socializare (Facebook, Instagram).

Dedicație Publică

O licență din partea Vedetei asupra Dedicației pentru utilizarea și distribuirea Dedicației, non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, perpetuă, globala, cu dreptul de a sub-licenția, limitata la utilizarea in scop personal a Dedicației de către Utilizator sau Beneficiar, cu limitele si pentru scopul stabilite in prezentele TCV și in Termenii Licenței, cum ar fi, pentru distribuirea acesteia  pe Whatsapp, Facebook, Instagram sau orice altă platformă de social media si/sau trimiterea acesteia către un Beneficiar si doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale.

Atât Dedic World cât și Vedetele  au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World și conturile social-media Dedic World, precum și pe platformele de social media ale Vedetei sau Profilul Dedic World al Vedetei sau in orice alt mod o Dedicație Publică.

Dedicație Privată

O licență din partea Vedetei asupra Dedicației, non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, globala pentru descărcarea și utilizarea privată a Dedicației de Utilizator sau Beneficiar, care nu poate fi distribuita în mod public  sau pe platforme de social media sau să fie afișat în mod public în Contul Vedetei.

Nici Dedic Worldsi nici Vedetele nu au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World sau platformele de social media ale Vedetei sau Profilul Dedic World al Vedetei sau in orice alt mod o Dedicație Privată.

Drepturile de Proprietate Intelectuală

Brevete, drepturi asupra invențiilor, mărcilor comerciale, denumirilor comerciale, numelor de domenii, drepturi de autor și drepturi conexe, drepturi asupra programelor informatice și bazelor de date, know-how, drepturi asupra aspectului, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de natură similară, în fiecare caz înregistrate sau neînregistrate, inclusiv toate cererile și drepturile de a solicita și de a li se acorda protecție, reînnoiri sau prelungiri ale acestor drepturi, precum și dreptul de a revendica prioritatea acestora, precum și drepturi sau forme de protecție similare sau echivalente care subzistă acum sau în viitor în orice parte a lumii asupra Platformei Dedic World.

Site-uri Terțe

Orice link către website-urile unor terțe persoane, furnizori de servicii de social media și rețele de networking sau alte resurse, care pot fi supuse unor termeni și condiții diferite si care sunt furnizate in mod independent si separat de Dedic World.

Servicii și termeni suplimentari

Termeni și condiții separate, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii și Condiții pentru Utilizator, pentru Vedeta, standarde sau principii aplicabile pentru Dedic World.

Profilul Vedetei

Profilul Vedetei pe Platforma Dedic World.

Prețul plătit de Utilizator

Prețul plătit de către Utilizator în schimbul Dedicației.

Comision Dedic World

25% din Prețul plătit de Utilizator, datorat de către Utilizator societății Dedic World in schimbul serviciilor acesteia din urma.

Donație

O mica donație (la acest moment 1% din Prețul plătit de Utilizator) pe care Utilizatorul o va face unei Organizații Non Guvernamentale selectate de dvs. dintr-o lista pusa la dispoziție de către Dedic World. Prin agrearea acestor Termeni si Condiții va manifestați in mod expres animus donandi fata de aceasta contribuție. Donația in valoare de 1% se va reflecta in factura dvs. si este adițională Prețului plătit de Utilizator.

Alte Informații Publicate de Vedetă

Orice informație necesară pentru a descrie serviciile Vedetei.

Materialele Utilizatorului

Include dar nu se limitează la video de reacție, fotografii, email-uri sau alte comunicări, relaționate sau de la terțe părți incluzând Cererea, Materialele si Feedback-ul.

Materiale

Orice conținut, video, imagini sau alte materiale pe care Utilizatorul dorește să fie utilizate de către Vedetă în cadrul Dedicației.

Review

Recenzie publică pentru Vedetă.

Rating

Evaluare pentru Vedetă.

Data de Livrare a Dedicației

Nu mai târziu de 5 zile de la acceptarea Cererii.

 

(1) ATUNCI CÂND UTILIZATORUL FACE O CERERE SI VEDETA ACCEPTA O ASTFEL DE CERERE, UTILIZATORUL SI VEDERA INCHEIE DIRECT UNUL CU CELĂLALT ACEST CONTACT. DEDIC WORLD NU ESTE SI NU DEVINE PARTE LA NICIO RELAȚIE CONTRACTUALA DINTRE CEDETĂ ȘI UTILIZATOR , INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACEST CONTRACT.

(2) DEDIC WORLD NU ARE CONTROL ASUPRA SI NU GARANTEAZĂ ÎNDEPLINIREA ȘI RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR ÎN LEGĂTURA CU ACEST CONTRACT DE CĂTRE ORICARE DINTRE PĂRȚI.

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.1 Utilizatorul poate cere o Dedicație personalizată pentru Utilizator sau Beneficiar prin intermediul aplicației Dedic World. Prin transmiterea unei cererii pentru un Beneficiar si prin indicarea numelui Beneficiarului, Utilizatorul agreează asupra utilizării si procesării unor astfel de date personale pentru scopul indicat in acest Contract, inclusiv dar fără a se limita la afișarea publică a unei Dedicații Publice. Utilizatorul poate cere unei Vedete o Dedicație pentru un Beneficiar doar dacă utilizatorul deține consimțământul beneficiarului de a utiliza numele său sau orice alta date personale sau informații la care se face referință în Cerere sau Dedicație. Utilizatorul va fi răspunzător pentru toate prejudiciile cauzate Vedetei, Beneficiarului, Dedic World sau oricărui alt terț pentru utilizarea neautorizată a numelui Beneficiarului sau a altor date personale.
 • 1.2 Prețul licenței pentru Dedicație va fi vizibil la Profilul Vedetei (“Prețul plătit de Utilizator”) alături cu alte informații necesare pentru descrierea îndeplinirii serviciilor Vedetei.
 • 1.3 Cererea va fi îndeplinită de către Vedetă în cel mult 5 zile de la acceptarea Cererii („Data Livrării”). Dacă Dedic World consideră că Dedicația poate încălca drepturile altor persoane și / sau are conținut dăunător sau inacceptabil, atunci Dedic World fie va respinge Dedicația, fie va solicita Vedetei să refacă Dedicația. În acest caz, Dedicația va fi trimisă Utilizatorului în cel mult 5 zile de la expirarea Datei de Livrare.
 • 1.4 Fiecare Dedicație va avea o durată de cel puțin 1 minut și va urma instrucțiunile generale primite de la Utilizator si incluse în Cererea acceptată, cu excepția cazului în care Vedeta consideră că astfel de instrucțiuni au un conținut dăunător, inacceptabil, ilegal sau care încalcă drepturile altor persoane, caz în care un astfel de conținut nu poate fi utilizat si va fi exclus din conținutul Dedicației.
 • 1.5 Dedicația va include numele Vedetei, numele Utilizatorului și numele Beneficiarului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Cerere. Vedeta are dreptul de a determina conținutul Dedicației. Utilizatorul nu are dreptul de înceta acest Contract și de a primi înapoi Prețul plătit de Utilizator dacă nu este de acord cu conținutul Dedicației.
 • 1.6 La plasarea Cererii, Utilizatorul va indica Vedetei dacă Dedicația va fi Dedicație Privată sau Dedicație Publică care sunt supuse unor condiții de licențiere diferite, după cum este prevăzut in secțiunea 2 de mai jos. Vedeta nu va posta sau afișa public nicio Dedicație Privată.
 

2. DREPTURI ȘI LICENȚE

 • 2.1 Sub rezerva plății Prețului plătit de Utilizator, Vedeta acordă Utilizatorului o licență asupra Dedicației Publice, non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, perpetuă, globala, cu dreptul de a sub-licenția (doar în măsura necesară pentru Utilizator de a utiliza Dedicația în măsura în care este permis de către prezentul Contract, cum ar fi pentru distribuirea pe Whatsapp, Facebook, Instagram sau orice altă platformă de social media sau trimiterea acesteia Beneficiarului si numai pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale specificate mai sus), licența irevocabila de a utiliza, reproduce, distribui si afișa public Dedicația, în oricare și toate mijloacele media (spre exemplu, pe platforme media sociale).
 • 2.2 Sub rezerva plății de către Utilizator a Prețului plătit de Utilizator, Vedeta acorda Utilizatorului o licență asupra Dedicației Private , non-exclusivă, perpetuă, cu dreptul de a sub-licenția, fără redevențe, plătită integral, globala, pentru descărcarea Dedicației de pe Platforma Dedic World si doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului. Vedeta și Utilizatorul se obligă să nu afișeze și să nu distribuie public pe infrastructura Dedic World sau platformele de social media ale Vedetei sau profilul Dedic World al Vedetei sau în orice alt mod o Dedicație Privată.
 • 2.3 În același timp, Utilizatorul si Vedeta agreează ca vedeta acorda Dedic World pentru Dedicația Publică și Dedicația Privată o licență non-exclusivă, perpetuă, fără redevențe, plătită integral, globala, cu dreptul de a sub-licenția, (prin mai multe niveluri de sub licențiați) și irevocabilă pentru a reproduce, distribui, copia, importa copii, închiria, împrumuta, afișa public și a comunica public, radiodifuza și difuza la TV și de a crea lucrări derivate ale Dedicației Publice și de a utiliza Dedicația Publică în scopul promovării Platformei Dedic World, îmbunătățirii și dezvoltării Platformei Dedic World, sau in orice alt scop decis de către Dedic World, singură sau în legătură cu orice alte informații, conținut și materiale, in orice mod si prin orice mijloace.
 • 2.4 Pentru plata Prețului plătit de Utilizator, Vedeta renunță în mod expres la drepturile de a reproduce, distribui, copia, importa copii, închiria, împrumuta, afișa și comunica public, radio-difuza și difuza la TV și de a crea lucrări derivate ale Dedicației Private.
 • 2.5 La plasarea cererii, Utilizatorul poate include in Cererea sa informații suplimentare (acestea împreună cu Cererea se vor denumi “Materiale”) pe care Utilizatorul dorește să fie utilizate de către Vedetă în Dedicație. Utilizatorul acordă Vedetei o licență non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, globala, irevocabilă asupra Materialelor în mod exclusiv in legătură cu drepturile de a reproduce, distribui, copia, afișa și comunica public, radio-difuza și difuza la TV și de a crea lucrări derivate ale Materialelor si de a utiliza Materialele exclusiv în scopul furnizării Dedicației și pentru exercitarea drepturilor sale în cadrul Dedicației, în conformitate cu acest Contract. Drepturile de a afișa public, de a comunica, de a radio-difuza și difuza la TV nu sunt aplicabile Dedicației Private.
 

3. GARANȚII

 • 3.1 În executarea prezentului Contract și în legătură cu utilizarea Dedicației, niciuna dintre Părți nu va asista, încuraja sau sprijini nicio persoana si nici personal în a:
  • încalcă sau viola orice legi, reglementări, hotărâri judecătorești aplicabile, acorduri cu terțe părți, drepturi ale terților (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate și drepturi asupra datelor cu caracter personal și drepturile omului) și Termeni și Condiții pentru Vedetă;
  • participa la orice tip de activitate ilegală.
 • 3.2 În plus, Utilizatorul acceptă că poate furniza Materialele numai dacă (și utilizatorul garantează că): (i) fie Utilizatorul este proprietarul exclusiv al tuturor Materialelor si are toate drepturile, licențele, acordurile și permisiunile necesare pentru a utiliza aceste Materiale de către Vedetă și pentru a acorda Vedetei drepturile asupra Materialelor astfel cum se prevede în Contract; și (ii) Materialele nu vor încălca brevetul, drepturile de autor, mărcile comerciale, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturile de publicitate sau de confidențialitate ale unor terți sau legislația privind protecția datelor cu caracter personal, sau nu vor duce la încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile.
 • 3.3 Utilizatorul se obligă că Materialele si Vedeta se obligă ca Dedicația rezultantă nu vor fi: (i) ilegale, false sau înșelătoare; (ii) violente, amenințătoare, defăimătoare, pornografice sau vulgare (si/sau cuprind scene de nuditate); (iii) promovează discriminarea, rasismul, ura, hărțuirea sau vătămarea oricărei persoane sau a oricărui grup.
 

4. PLĂȚI ȘI TAXE

 • 4.1 Fiecare Celebritate este îndrituita sa stabilească in mod independent Pretul platit de Utilizator in schimbul licenței acordate de Vedeta Utilizatorului si/sau Beneficiarului.
 • 4.2 Prețul plătit de Utilizator include un comision de 25% din aceasta suma plătita de Utilizator către Dedic World in schimbul serviciilor acesteia si reținuta de către Dedic World din Prețul Plătit de Utilizator.
 • 4.3 La plasarea Cererii, Utilizatorul va fi direcționat către o pagină de plată a unui furnizor de plăți terț. Pentru ca Cererea Utilizatorului să fie procesată, trebuie să furnizați pe pagina de plată informațiile financiare ale unui card de plată valid, un nume și o adresă de facturare valabile.
 • 4.4 Folosirea de catre Utilizator a paginii de plată și a serviciilor furnizorului de plăți terț poate fi supusă unor termeni și condiții suplimentare impuse de furnizorul de servicii de plată terț aplicabil, prin urmare, vă rugăm să revizuiți acești termeni și condiții înainte de a finaliza plata.
 • 4.5 La furnizarea de informații de plată valabile pe pagina de plată, Prețul Plătit de Utilizator va fi retras automat. Recunoașteți și sunteți de acord că, deși Dedic World nu este parte la Termenii Licenței dintre dumneavoastră și Vedetă, Dedic World acționează ca mandatar de colectare a plăților pentru scopul limitat de a accepta plăți de la dumneavoastră în numele Vedetei. Plata Prețului plătit de Utilizator, așa cum se menționează aici, va fi considerată plata efectuată direct de către dumneavoastră către Vedetă (cu exceptia celor 25% din Pretul plătit de Utilizator reprezentând contravaloarea serviciilor Dedic World prestate in favoarea Utilizatorului). La plata fondurilor către Dedic World, obligația de plată a Prețului Plătit de Utilizator către Vedetă este stinsă, iar Dedic World este responsabil pentru remiterea sumelor către Vedetă, astfel cum se prevede în Termenii și Condițiile pentru Vedetă. După procesarea plății, Dedic World vă va trimite o factură prin e-mail.
 • 4.6 Toate tranzacțiile sunt în lei românești, cu excepția cazului în care se specifică altfel în timpul procesului de comandă.
 

5. RESPINGEREA CERERILOR

 • 5.1 După ce Plata Prețului Plătit de Utilizator a fost procesată și acceptată așa cum este stabilit mai sus, Vedeta poate accepta sau respinge Cererea Utilizatorului la propria discreție. Utilizatorul va fi înștiințat în funcția „Notificări” din Platforma Dedic World cu privire la acceptarea sau respingerea Cererii, după caz. Dacă Cererea va fi respinsă de Vedetă, indiferent de motiv, Vedeta va indica motivele pentru această respingere, iar Prețul Plătit de Utilizator va fi rambursat Utilizatorului în cel mult 2 săptămâni de la retragerea lor.
 

6. GARANTII SI CAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE

 • 6.1 VEDETA NU DĂ NICIO GARANȚIE DE ORICE FEL (EXPRESĂ, IMPLICITĂ, LEGALA SAU DE ALTĂ NATURĂ) ÎN LEGĂTURĂ CU DEDICAȚIA. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, VEDETA ÎN MOD SPECIFIC NU DĂ NICIO GARANȚIE, INCLUSIV CU PRIVIRE LA DISPONIBILITATEA, VANDABILITATEA, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCAREA UNOR DREPTURI, CARACTERUL COMPLET, SECURITATEA, FIABILITATEA, CALITATEA, ACURATEȚEA, FAPTUL CĂ DEFECTE ÎN CADRUL DEDICAȚIEI VOR FI CORECTATE SAU FAPTUL CĂ DEDICAȚIA VA ÎNDEPLINI NEVOILE SAU AȘTEPTĂRILE UTILIZATORULUI.
 

7. ÎNCETARE

 • 7.1 Oricare dintre cele două Părți ale prezentului Contract are dreptul de a denunța unilateral Contractul.
 

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 • 8.1 CU EXCEPȚIA ACTELOR SAU OMISIUNILOR INTENȚIONATE SAU A CELOR COMISE DIN CULPA GRAVA ALE CELELILATE PĂRȚI, RĂSPUNDEREA TOTALĂ AGREGATĂ A ORICĂREI PĂRȚI ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT NU VA DEPĂȘI PRETUL VEDETEI PLATIT DE UTILIZATOR ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT PENTRU DEDICAȚIA CARE FACE OBIECTUL UNEI DISPUTE ȘI CARE DĂ NAȘTERE ORICĂREI RĂSPUNDERI ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT. ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA INDIFERENT DACĂ CREANȚA REZULTĂ DIN CONTRACT SAU DELICT ȘI INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII.
 

9. LEGEA APLICABILĂ

 • 9.1 Prezentul Contract și orice litigiu, procedură sau pretenție de orice natură care rezultă din sau în orice mod legata de prezentul Contract sau de formarea acestuia, executarea sau de rezilierea acestuia (inclusiv orice litigii sau revendicări necontractuale) vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile, ordonanțele, ordonanțele de urgență, deciziile, ordinele, instrucțiunile, reglementările, normele sau orice altă lege similară emisă de Parlamentul României, Guvernul României sau de către o autoritate publică română, publicate în Monitorul Oficial al României, precum și legislația Uniunii Europene care este direct aplicabilă în România.
 

10. DISPOZIȚII GENERALE

 • 10.1 Aplicabilitatea. Orice și toate dispozițiile care, prin conținutul lor, sunt destinate să se aplice după executarea, ne reînnoirea, încetarea sau rezilierea Contractului vor supraviețui oricărei încetări a Contractului (indiferent dacă acest lucru este sau nu precizat în mod expres).
 • 10.2 Cesiune. Nicio parte nu are dreptul să cesioneze sau să transfere în alt mod prezentul Contract sau drepturile și obligațiile în temeiul prezentului Contract, integral sau parțial, fără acordul scris al celeilalte Părți și orice astfel de încercare de cesiune va fi nulă.
 • 10.3 Întregul acord. Prezentul Contract cuprinde întreaga înțelegere între Părți și înlocuiește orice acord scris sau verbal prealabil în legătură cu acesta. În cazul în care orice prevedere a acestuia este sau devine ilegală, invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, toate celelalte prevederi ale prezentului Contract vor rămâne în vigoare și vor produce efectele juridice preconizate.
 • 10.4 CLAUZE NEUZUALE. Părțile confirmă în mod expres și acceptă prevederile prezentelor secțiuni și clauze incluse în prezentul Contract: 2, 3, 6, 7, 8, 9.