Salt la sectiune...

Termeni și Condiții pentru Utilizator

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile pentru Utilizator (denumiți în continuare ´TCU´ sau ´Contractul´) deoarece aceștia conțin informații importante despre drepturile si obligațiile dumneavoastră și remediile aplicabile.

Prin utilizarea și accesarea Platformei Dedic World (așa cum termenul este definită mai jos) ca Utilizator (așa cum termenul este definit mai jos) și făcând clic pentru a accepta TCU, sunteți de acord sa respectați acești Termeni si Condiții iar acest contract este încheiat in mod valabil, conform legilor din Romania si devine obligatoriu pentru părți.

Daca nu doriți sa respectați acești Termeni si Condiții, atunci nu puteți folosi Platforma Dedic World in calitate de Utilizator. Dedic World poate modifica acești Termeni si Condiții oricând iar aceste modificări vor fi disponibile imediat, prin publicarea acestora pe Platforma Dedic World. Sunteți de acord sa citiți acești Termeni si Condiții periodic pentru a fi la curent cu modificările.

Puteți accesa platforma Comisiei Europene pentru soluționarea online a litigiilor dintre consumatori si comercianți, disponibila la aceasta adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO. Va rugam sa fiți informați ca Dedic World nu isi asuma nicio obligație de a fi de acord cu sisteme alternative de rezolvare a disputelor cu eventuali consumatori.

În TCU, următoarele cuvinte sau expresii vor avea următoarele semnificații, indiferent dacă sunt utilizate la singular sau plural și indiferent de gen.

Termeni și Condiții pentru Utilizator, Contract sau TCU

Reprezintă acest contract, obligatoriu pentru dumneavoastră și Dedic World care reglementează accesul și utilizarea Platformei si infrastructurii Dedic World, Aplicației Dedic World precum și interfețele aplicației și toate serviciile furnizate și efectuate de Dedic World, inclusiv Politica de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie

Platforma Dedic World

Cumulativ: Site-ul Dedic World, Aplicația Dedic World, orice alta infrastructura Dedic World și Serviciile Dedic World.

Serviciile Dedic World

Toate serviciile furnizate și prestate de Dedic World în temeiul prezentului contract.

Dedic World

Dedic World SRL, înregistrată în conformitate cu legislația din România și cu sediul principal in Constanta, Strada Mircea cel Bătrân nr. 152b, birou 6, camera 3, etaj 4, jud. Constanta, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1171/2020, cod unic de înregistrare 42564781, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Mihai Bocai in calitate de administrator.

Dumneavoastră sau Utilizatorul

Orice persoană fizică/companie/organizație care are acces la, accesează sau utilizează Platforma Dedic World in toate cazurile si oricând, mai putin in cazul in care acționați ca Vedeta, situație in care Termenii si Condițiile pentru Vedeta devin aplicabile.

Vedeta/Talent/Celebritate

Orice persoană fizică/companie/organizație care are acces la, accesează sau utilizează Platforma Dedic World acționând in calitate de Vedetă, incluzând dar fără a se limita la cântăreață/cântăreț, un actor/actriță, un vlogger, un influencer și/sau orice altă persoană care are un cont de Vedetă pe Platforma Dedic World.

Beneficiar

O persoană identificată de utilizator în Cererea sa drept beneficiar al Dedicației.

Cerere

Cerere formulata de Utilizator privind crearea unei Dedicații, prin intermediul Aplicației/Platformei Dedic World, personalizată pentru Utilizator sau pentru un Beneficiar identificat de Utilizator în Cerere.

Dedicație

Un video personalizat creat de Vedetă la cererea Utilizatorului, filmat cu orice dispozitiv al Vedetei.

Contul Utilizatorului

Contul dvs. creat pe Platforma Dedic World folosind o adresă de e-mail și creând o parolă sau prin utilizarea contului dvs. deja existent pe o rețea de socializare terță.

Contul Vedetei

Un cont pe Platforma Dedic World creat de o Vedetă folosind o adresă de e-mail și creând o parolă, fie prin interfața Dedic World, fie prin folosirea contului creat pe rețele de socializare terțe (spre exemplu Facebook, Instagram).

Dedicație Publică

O licență din partea Vedetei pentru utilizarea și distribuirea Dedicației, non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, perpetuă, globala, cu dreptul de a sub-licenția, limitata la utilizarea in scop personal a Dedicației de către Utilizator sau Beneficiar, cu limitele si pentru scopul stabilite in prezentele TCU și in Termenii Licenței, cum ar fi, pentru distribuirea acesteia  pe Whatsapp, Facebook, Instagram sau orice altă platformă de social media si/sau trimiterea acesteia către un Beneficiar si doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale. Atât Dedic World cât și Vedetele  au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World și conturile social-media Dedic World, precum și pe platformele de social media ale Vedetei sau Profilul Dedic World al Vedetei sau in orice alt mod o Dedicație Publică

Dedicație Privată

O licență din partea Vedetei non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, globala pentru descărcarea și utilizarea privată a Dedicației de Utilizator sau Beneficiar, care nu poate fi distribuita in mod public sau pe platforme de social media precum Whatsapp, Facebook, Instagram fără acordul expres al Utilizatorului sau sa fie făcută disponibilă pe Profilul Vedetei, transmisa doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului sau Beneficiarului, după caz. Nici Dedic World si nici Vedetele nu au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World sau platformele de social media ale Vedetei sau Profilul Dedic World al Vedetei sau in orice alt mod o Dedicație Privată.

Drepturile de Proprietate Intelectuală ale Dedic World

Brevete, drepturi asupra invențiilor, mărcilor comerciale, denumirilor comerciale, numelor de domenii, drepturi de autor și drepturi conexe, drepturi asupra programelor informatice și bazelor de date, know-how, drepturi asupra aspectului, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de natură similară, în fiecare caz înregistrate sau neînregistrate, inclusiv toate cererile și drepturile de a solicita și de a li se acorda protecție, reînnoiri sau prelungiri ale acestor drepturi, precum și dreptul de a revendica prioritatea acestora, precum și drepturi sau forme de protecție similare sau echivalente care subzistă acum sau în viitor în orice parte a lumii asupra Platformei Dedic World.

Drepturile de Proprietate Intelectuala ale Vedetei

Reprezintă drepturile de proprietate intelectuala asupra Dedicației ce aparțin Vedetei si pe care vedeta le tranzacționează in conformitate cu Termenii Licenței din prezentul Contract.

Site-uri Terțe

Orice link către website-urile unor terți, furnizori de servicii de social media și rețele de networking sau alte resurse, care pot fi supuse unor termeni și condiții diferite.

Servicii și termeni suplimentari

Termeni și condiții separate, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii Licenței.

Profilul Vedetei

Profilul Vedetei pe Platforma Dedic World.

Prețul plătit de Utilizator

O sumă de bani care trebuie plătită de Utilizator în schimbul licenței asupra Dedicației.

Costul serviciilor (Service Fee) Platforma Dedic World

25% din Prețul plătit de Utilizator, datorat de către Utilizator societății Dedic World in schimbul serviciilor acesteia din urma.

Donație

O mica donație (la acest moment 1% din Prețul plătit de Utilizator) pe care o veți face unei Organizații Non Guvernamentale selectate de dvs. dintr-o lista pusa la dispoziție de către Dedic World. Prin agrearea acestor Termeni si Condiții va manifestați in mod expres animus donandi fata de aceasta contribuție. Donația in valoare de 1% se va reflecta in factura dvs. si este adițională Prețului plătit de Utilizator.

Alte Informații Publicate de Vedeta

Orice informații necesare pentru a descrie serviciile Vedetei si postate si stabilite de către aceasta.

Materialele Utilizatorului

Include, dar fără a se limita la videoclipuri de reacție, fotografii, e-mailuri sau alte comunicări, indiferent dacă sunt legate de dvs., fie de o terță parte, inclusiv Cererea și Feedback-ul.

Review

Recenzie publică pentru Vedeta.

Rating

Evaluare pentru Vedeta.

Ultima actualizare: 12.07.2020.

 • (1) TCU constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dumneavoastră și Dedic World care reglementează accesul și utilizarea site-ului Dedic World și a Aplicației Dedic World (Aplicația Dedic World) și toate serviciile furnizate și efectuate de Dedic World (Servicii Dedic World) dvs., in schimbul comisionului pe care il plătiți Dedic World. Site-ul Dedic World, Aplicația Dedic World și Serviciile Dedic World, sunt denumite în mod colectiv "Platforma Dedic World". Politica privind confidențialitatea și Politica privind utilizarea modulelor cookie aplicabile utilizării Platformei Dedic World de către dumneavoastră sunt parte integranta din Contract.
 • (2) Dedic World își rezervă dreptul de a modifica TCU la propria discreție și în orice moment, în conformitate cu această prevedere. Când și dacă Dedic World modifică TCU, Dedic World va posta TCU modificate pe site-ul Dedic World și pe Aplicația Dedic World și va actualiza data "Ultimei actualizări" în partea de sus a acestor TCU. Dedic World vă va oferi, de asemenea, o notificare cu privire la modificări prin e-mail cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de data la care TCU revizuite vor intra în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu TCU modificate, puteți șterge Contul Utilizatorului și veți înceta orice utilizare ulterioară a Platformei Dedic World. Dacă nu vă ștergeți Contul Utilizatorului înainte de data la care TCU modificate intra în vigoare sau continuați să accesați și/sau să utilizați Platforma Dedic World ca Utilizator, o astfel de acțiune va constitui acceptarea tacita a TCU modificate.
 • (3) Înțelegeți și sunteți de acord că putem modifica, schimba sau întrerupe orice funcționalitate, caracteristici și/sau servicii ale Platformei Dedic World în orice moment, fără nicio notificare către Dumneavoastră.
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.1. Platforma Dedic World este un marketplace online care permite: (i) oricărui Utilizator care are un cont pe platforma Dedic World să trimită o Cerere și să obțină un video cu o Dedicație de la Vedete (ii) unei Vedete să accepte Cererea și să ofere Dedicația și să publice Dedicații Publice pe Platforma Dedic World; (iii) Utilizatorului și Vedetei să comunice și să tranzacționeze direct prin intermediul Platformei Dedic World și în conformitate cu prezentul Contract.
 • 1.2 Atunci când dvs. realizați o Cerere și Vedeta accepta o astfel de Cerere, dumneavoastră și Vedeta încheiați un contract direct unul cu celălalt care guvernează, inclusiv, dar fără a se limita la, Termenii și Condițiile pentru executarea Dedicației și domeniul de aplicare al licenței asupra Dedicației acordate de Vedetă dumneavoastră și/sau Beneficiarului. Dedic World nu este și nu devine parte la nicio relație contractuală dintre dumneavoastră și Vedeta, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii Licenței. În consecință, Dedic World, nu va fi răspunzător sau responsabil și nu va avea nicio obligație cu privire la nicio Cerere sau Dedicație.
 • 1.3 Dedic World nu acționează ca agent sau reprezentant pentru niciun Utilizator sau Vedetă, cu excepția cazului specificat în Secțiunea Plăți. Acceptând prezentele TCU, dvs. înțelegeți ca Vedeta oferă serviciile prin intermediul Platformei Dedic World în mod independent față de Dedic World care nu va fi considerata a direcționa sau controla Vedeta sau Utilizatorul în general sau în executarea prezentului Contract sau a Termenilor Licenței. Vedeta va livra serviciile descrise in acest contract exclusiv în beneficiul propriu,  și nu în numele sau în beneficiul Dedic World. Dedic World nu are niciun control asupra și nu garantează îndeplinirea și respectarea obligațiilor asumate în conformitate cu Termenii Licenței sau alte contracte aplicabile, nici de către Vedeta, nici de către Utilizator și nici de către terțe părți și nu garantează adevărul sau acuratețea informațiilor postate de Vedetă, ale Review-uri și/sau Rating-urilor.
 • 1.4 Platforma Dedic World poate conține linkuri către Site-uri aparținând Terților care pot face obiectul unor termeni și condiții diferite și care sunt furnizate independent și separat de Dedic World. Dedic World nu este responsabil sau răspunzător pentru disponibilitatea sau acuratețea acestor Site-uri ale Terților, pentru serviciile acestora iar utilizarea și/sau accesul la acestea se desfășoară pe propriul risc.
 • 1.5 Accesul și/sau utilizarea serviciilor și/sau produselor oferite și accesate prin intermediul Platformei Dedic World și anumite zone și caracteristici ale Platformei Dedic World ("Servicii suplimentare") pot face obiectul unor termeni și condiții separate, inclusiv, dar fără a limita Termenii Licenței ("Termeni suplimentari"). Atunci când se aplică Termeni Suplimentari pentru a accesa Serviciile suplimentare, trebuie să acceptați și să respectați Termenii Suplimentari respectivi. Prin utilizarea și accesarea Serviciilor suplimentare vă exprimați consimțământul de a accepta Termenii Suplimentari. În cazul în care există un conflict între prezentul Contract și Termenii Suplimentari, aceștia din urmă vor avea prioritate în ceea ce privește accesul sau utilizarea Serviciilor suplimentare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Termenii Suplimentari. Dacă accesezi sau descarci aplicația Dedic World din Apple App Store, ești de acord cu Acordul Apple de licență pentru utilizatorul final al aplicației licențiate. Daca accesezi sau descarci aplicația Dedic World din Google Play, ești de acord cu Acordul Google Play de licență pentru utilizatorul final al aplicației licențiate.
 • 1.6 Nu vi se acordă nicio licență sau drepturi în mod implicit sau în alt mod asupra niciunui Drept de Proprietate Intelectuală deținut sau controlat de Dedic World sau de licențiatorii săi sau de terți, cu excepția licențelor și drepturilor acordate în mod expres în prezentul Contract.
 

2. DREPTURI ȘI LICENȚE

 • 2.1 Conform Termenilor Licenței, Vedeta va acorda Utilizatorului o licență asupra Dedicației Publice, non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, perpetuă, globala, cu dreptul de a sub-licenția, cu scopul de a utiliza, afișa public și distribui, în oricare și în toate mediile, Dedicația, numai în condițiile si limitele stabilite de prezentului Contract și Termenii Licenței, cum ar fi pentru trimiterea acesteia Beneficiarului, distribuirea pe Whatsapp, Facebook, Instagram sau orice altă platformă de social media si numai pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului sau Beneficiarului, după caz.
 • 2.2 Conform Termenilor Licenței, Vedeta va acorda Utilizatorului o licență asupra Dedicației Private, non-exclusivă, perpetuă, cu dreptul de a sub-licenția, fără redevențe, plătită integral, globala, pentru descărcarea și utilizarea privată a Dedicației de către Utilizator sau Beneficiar, după caz, si doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului sau Beneficiarului, după caz. Nu aveți dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World sau platformele sociale sau de a comunica public in orice alt mod o Dedicație Privată. Vi se permite să împărtășiți/trimiteți Dedicația Privata numai Beneficiarului, în cazul în care acesta din urmă a fost indicat. Cu excepția cazului în care specificați în mod expres altfel, toate licențele și Dedicațiile vor fi publice.
 • 2.3 În cazul în care Utilizatorul indică în cererea sa un Beneficiar, Beneficiarul primește de la Vedeta aceeași licență pe care Utilizatorul o primește asupra Dedicației, așa cum este indicat în secțiunile 2.1 și 2.2 de mai sus.
 • 2.4 De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord ca Vedeta va acorda Dedic World pentru Dedicația Publică o licență non-exclusivă, perpetuă, fără redevențe, plătită integral, globala, cu dreptul de a sub-licenția, (prin mai multe niveluri de sub licențiați) și irevocabilă pentru a reproduce, distribui, copia, importa copii, închiria, împrumuta, afișa public și a comunica public, radiodifuza și difuza la TV și de a crea lucrări derivate ale Dedicației Publice și de a utiliza Dedicația Publică în scopul promovării Platformei Dedic World, îmbunătățirii și dezvoltării Platformei Dedic World, sau in orice alt scop decis de către Dedic World, singură sau în legătură cu orice alte informații, conținut și materiale, in orice mod si prin orice mijloace. Această licență nu se aplică Dedicației Private.
 • 2.5 Sub rezerva executării integrale si la timp a obligațiilor ce va incumba in baza acestui Contract, Dedic World vă acordă o licență limitată, non-exclusivă, fără dreptul de a sub licenția, revocabilă, netransferabilă pentru:
  • (i) descărcarea și utilizarea Aplicației Dedic World pe dispozitivele dumneavoastră personale numai în legătură cu utilizarea Platformei Dedic World și
  • (ii) accesarea Platformei Dedic World și vizualizarea oricărui conținut, informații și materiale conexe care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Platformei Dedic World, exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal și necomercial.
 • 2.6 Înțelegeți și recunoașteți că Vedeta este proprietarul Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Dedicației și că utilizarea Dedicației de către dumneavoastră se limitează la drepturile acordate în temeiul prezentului Contract și al Termenilor Licenței. Cu toate acestea, o Vedeta nu va putea reproduce, distribui, copia, importa copii, închiria, împrumuta, afișa și comunica public, radiodifuza și difuza la TV sau crea opere derivate ale Dedicației Private întrucât s-a renunțat în mod expres de către Vedetă la aceste drepturi în schimbul prețului plătit de Utilizator.
 

3. PROCESUL DE CREARE A CONTULUI ȘI DE COMANDĂ

 • 3.1 CREAREA SI ÎNREGISTRAREA CONTULUI
  • 3.1.1 Puteți solicita crearea unei Dedicații prin intermediul Aplicației Dedic World ("Cerere") personalizată pentru dumneavoastră sau pentru un beneficiar terț identificat de dumneavoastră în Cerere ("Beneficiarul").
  • 3.1.2 Vă rugăm să rețineți că nu puteți indica ca Beneficiar o societate, o companie, o fundație sau orice altă persoană juridică căci aceasta ar echivala cu solicitarea unei reclame sau a unui videoclip promoțional. Dacă doriți să primiți o Dedicație care să fie utilizată în scopuri comerciale, publicitare și/sau promoționale, vă rugăm să ne contactați la hello@dedic.world pentru a putea negocia cu dvs. un contract separat de licență.
  • 3.1.3 Pentru a face o cerere trebuie să fiți înregistrat și să aveți un cont creat în Aplicația Dedic World ("Cont Utilizator").
  • 3.1.4 Puteți înregistra un Cont Utilizator folosind o adresă de e-mail și creând o parolă sau prin contul dvs. deja existent pe o terță platforma de socializare (spre exemplu Facebook).
  • 3.1.5 Prin crearea Contului, sunteți de acord, recunoașteți și vă angajați: (i) să furnizați informații exacte, adevărate, actuale și complete; (ii) că nu veți crea un Cont furnizând informații false sau utilizând o identitate falsă; (iii) să vă mențineți informațiile despre contul și profilul contului public actualizate în orice moment.
  • 3.1.6 Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității și securității informațiilor și identității contului dvs., cum ar fi numele de utilizator și parola. Trebuie să notificați Dedic World în termen de 24 de ore de la momentul în care știți sau aveți motive să credeți că informațiile dumneavoastră sunt sau pot fi utilizate de o terță parte care nu este autorizată în mod expres de dvs. Sunteți responsabil pentru toate activitățile desfășurate prin intermediul Contului dvs., cu excepția cazului în care astfel de activități sunt efectuate de o terță parte neautorizată și ați notificat Dedic World conform prevederilor din prezentul document.
  • 3.1.7 Pentru a fi eligibil pentru utilizarea Platformei Dedic World sau pentru a crea un Cont de Utilizator, trebuie să aveți cel puțin 18 ani. La crearea Contului de Utilizator, vi se va solicita să confirmați că aveți cel puțin 18 ani.
 • 3.2 PROCESUL DE COMANDĂ
  • 3.2.1 După crearea Contului, puteți plasa o Cerere Vedetei selectate de către dvs. Fiecare Vedeta are propriul profil pe Platforma Dedic World ("Profilul Vedetei") care va include prețul plătit de utilizator în schimbul Dedicației ("Prețul Plătit de Utilizator") și, eventual, alte informații pe care Vedeta le poate folosi pentru a descrie modul de executare al Dedicației ("Alte informații postate de Vedeta"). Vedeta va avea la dispoziție 24 de ore de la primirea Cererii dumneavoastră fie să o accepte, fie să o refuze.
  • 3.2.2 Prețul și Alte informații postate de Vedeta sunt stabilite în mod independent de către Vedetă și acceptate de dvs. la plasarea Cererii. Acest preț este plătit de dvs. prin Dedic World către Vedeta în schimbul și ca si contrapartidă pentru Dedicație și este denumit Prețul plătit de către Utilizator.
  • 3.2.3 În același timp, Profilul Vedetei va indica alte elemente, cum ar fi timpul general de răspuns și un termen aproximativ pentru livrarea Dedicației. Recunoașteți, înțelegeți și sunteți de acord că aceste perioade indicate în Profilul Vedetei sunt doar estimări bazate pe date agregate pe care Dedic World le poate deține în acest sens și că Dedicația va fi primită de dvs. cel târziu după 6 zile din ziua în care Vedeta a acceptat Cererea ("Data Livrării"). Fără a aduce atingere celor de mai sus, înțelegeți și sunteți de acord că Dedic World, în calitate de proprietar al Platformei Dedic World, are dreptul de a revizui și/sau respinge Dedicația înainte de a vă fi trimisă. În cazul în care Dedic World consideră că Dedicația poate încălca drepturile altor persoane și/sau că conține conținut dăunător sau inacceptabil, atunci Dedic World va respinge Dedicația sau va solicita Vedetei să refacă Dedicația. În cazul în care Dedic World va respinge o Dedicație, veți avea dreptul la rambursarea Prețului Plătit de Utilizator pentru aceasta Dedicație, dacă nu ați avut nicio implicare în motivele respingerii sale. În cazul în care Dedic World va cere unei Vedete să refacă o Dedicație, aceasta vă va fi trimisă nu mai târziu de 5 zile de la expirarea Datei de Livrare.
  • 3.2.4 La plasarea Cererii, vi se va solicita să:
   • - indicați dacă doriți ca Dedicația să fie privată ("Dedicație Privată");
   • Vă rugăm să verificați Termenii Licenței și secțiunea Drepturi și Licențe de mai sus pentru a vă reaminti diferențele dintre termenii și condițiile de licențiere, care diferă în funcție de solicitarea unei Dedicații publice sau a unei Dedicații Private;
   • - indicați numele dvs. și/sau numele Beneficiarului, după caz;
  • 3.2.5. Prin trimiterea unei astfel de Cereri și prin indicarea numelor sunteți de acord cu utilizarea și prelucrarea acestor date cu caracter personal în scopurile specificate în prezentul Contract, inclusiv, dar fără a se limita la afișarea publică a unei Dedicații Publice.
  • 3.2.6. Puteți face o Dedicație Publică pentru un Beneficiar numai dacă aveți consimțământul Beneficiarului de a utiliza numele sau orice alte informații pe care le indicați Vedetei să le folosească. Lipsa acestui consimțământ echivalează cu o încălcare semnificativă a TCU și veți fi răspunzător pentru toate daunele cauzate Dedic World, Vedetei, Beneficiarului sau oricărei terțe părți pentru utilizarea neautorizată a numelui Beneficiarului sau a altor date cu caracter personal.
  • 3.2.7 Înțelegeți și sunteți de acord că Vedeta poate sau nu să vă urmeze Cererea cu exactitate și că poate stabili la discreția sa modul în care să execute Dedicația. Nu sunteți îndreptățit la rambursarea Prețului Plătit de Utilizator dacă nu sunteți de acord cu executarea Dedicației; cu toate acestea, ne puteți contacta la hello@dedic.ro și în funcție de motivele dumneavoastră am putea solicita Vedetei sa refacă Dedicația. Timpul pentru livrarea unei noi Dedicații și alte aspecte privind executarea vor fi discutate separat de către Dedic World, dvs. și Vedetă.
  • 3.2.8. La plasarea Cererii, puteți furniza, de asemenea, informații suplimentare (cele de mai sus împreună cu Cererii vor fi considerate incluse în definiția privind "Materialele Utilizatorului") pe care doriți ca Vedeta să le utilizeze atunci când executa Dedicația. Acordați Vedetei dreptul de a utiliza Materialele Utilizatorului în scopul livrării și creării Dedicației și garantați că puteți acorda astfel de drepturi.
  • 3.2.9 . În cele din urmă, înainte de a trimite Cererea vi se va cere să acceptați printr-o casetă "click-through" Termenii Licenței care guvernează drepturile și obligațiile dumneavoastră cu privire la Dedicație și la relația contractuală cu Vedeta.
 

4. MATERIALELE UTILIZATORULUI

 • 4.1 Puteți trimite către Dedic World videoclipuri (de exemplu, videoclipuri cu reacțiile dvs.), fotografii, e-mailuri sau alte comunicări, indiferent dacă sunt legate de dvs., fie de o terță parte (cele de mai sus, împreună cu Cererea și Feedback-ul, astfel cum sunt definite, vor fi considerate Materialele Utilizatorului). Prin prezenta acordați Dedic World o licență neexclusivă, fără redevențe, plătită integral, perpetuă, mondială, sub-licențiabilă (prin mai multe niveluri de sub-licențiați) și irevocabilă, pentru a reproduce, distribui, copia, importa copii, închiria, împrumuta, afișa și comunica public, radio și difuza la TV și de a crea opere derivate ale Materialelor Utilizatorului și de a utiliza Materialele Utilizatorului în scopul furnizării Platformei Dedic World, îmbunătățirii, promovării și dezvoltării Platformei Dedic World, singură sau în legătură cu orice alte informații, conținut și materiale, în orice mod și prin orice mijloace.
 • 4.2 Nu puteți posta public direct pe Platforma Dedic World Materialele Utilizatorului.
 • 4.3 Puteți încărca Materialele Utilizatorului numai dacă (și declarați și garantați aceste aspecte): (i) fie sunteți proprietarul unic și exclusiv în întregime al Materialelor Utilizatorului, fie aveți toate drepturile, licențele, consimțământul și acordurile necesare pentru a utiliza un Materialele Utilizatorului de către Dedic World sau Vedetă, după caz, și pentru a acorda Dedic World drepturile asupra acestora, astfel cum se prevede în prezentul contract; și (ii) Materialele Utilizatorului sau postarea, încărcarea, publicarea, transmiterea sau comunicarea Materialelor Utilizatorului sau a utilizarea de către Dedic World sau utilizarea de către Vedeta a acestora nu va încălca brevetul, drepturile de autor, marca comercială, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală, sau drepturile de publicitate sau de confidențialitate, sau nu vor duce la încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile.
 • 4.4 Nu veți posta, încărca, publica, trimite sau comunica Materialele Utilizatorului care sunt: (i) ilegale, false sau înșelătoare; (ii) violente, amenințătoare, defăimătoare, pornografice sau vulgare sau care conțin nuditate; (iii) promovează discriminarea, rasismul, ura, hărțuirea sau vătămarea oricărei persoane sau a oricărui grup.
 • 4.5 Dedic World nu are nicio obligație generală de a monitoriza Materialele Utilizatorului, Dedicația sau alt conținut sau alte materiale sau informații pe care le postați pe Platforma Dedic World si nici de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care indică o activitate ilegală, dar are dreptul de a respinge orice Dedicație, precum și de a revizui, elimina, dezactiva accesul la, sau edita Materialele Utilizatorului sau orice astfel de conținut, materiale și informații, pentru: (i) a opera și îmbunătăți securitatea Platformei Dedic World; (ii) a asigura respectarea prevederilor Contractului; (iii) a asigura respectarea legislației aplicabile sau ordinul sau decizia unei instanțe judecătorești, a unei autorități sau a unei alte agenții sau unități administrative sau a unui organism guvernamental; (iv) a acționa în mod corespunzător cu privire la Materialele Utilizatorul și la alte conținuturi, materiale și informații pe care Dedic World le consideră dăunătoare sau inacceptabile sau (v) a exercita sau sprijini exercitarea altor drepturi pe care Dedic World, o Vedeta, dumneavoastră sau o terță parte le-ar putea avea. Puteți contesta o astfel de decizie, contactând serviciul clienți la hello@dedic.world. De asemenea, sunteți de acord să cooperați cu Dedic World și să asistați cu bună credință în legătură la orice investigație.
 

5. POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ

 • 5.1 În legătură cu utilizarea Platformei Dedic World, a Dedicației și a Materialelor Utilizatorului nu veți asista, încuraja sau sprijini nicio persoana și dvs. personal nu veți:
  • încalcă sau viola: orice legi, reglementări, hotărâri judecătorești aplicabile, acorduri cu terțe părți, drepturi ale terților (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate și drepturi asupra datelor cu caracter personal și drepturile omului) și TCU;
  • participa la orice tip de activitate ilegală;
  • încerca să descifrați, decompilați, dezasamblați software-ul utilizat pentru a furniza Platforma Dedic World și nu veți aplica inginerie inversă asupra acestuia;
  • utiliza orice mijloace sau procese automate pentru a accesa sau colecta date sau alt conținut de pe Platforma Dedic World sau pentru a interacționa în alt mod cu Platforma Dedic World în orice scop;
  • încerca de a eluda orice măsură tehnologică pusă în aplicare de Dedic World sau de orice altă terță parte pentru a proteja Platforma Dedic World;
  • utiliza Platforma Dedic World pentru a solicita, a face sau a accepta o Dedicație separat de sau în afara Platformei Dedic World și independent de aceasta;
  • încălca drepturile Dedic World sau utiliza Drepturile de Proprietate Intelectuală ale Dedic World, altfel decât este permis în prezentul Contract;
  • încălca Drepturile de Proprietate Intelectuală ale oricărei terțe părți;
  • elimina, modifica sau ascunde orice drepturi de autor, semne, mărci comerciale, mărci de servicii sau alte notificări privind Drepturile de Proprietate Intelectuala încorporate în sau care însoțesc Platforma Dedic World;
  • modifica sau reproduce conținutul Platformei Dedic World, integral sau parțial;
  • copia, vinde sau utiliza Platforma Dedic World în orice alt mod decât cel prevăzut de prezentul Contract.
 • 5.2 Întregul conținut al Platformei Dedic World, inclusiv, dar fără a se limita la, logo-ul, reprezentările vizuale, simbolurile, imaginile, fotografiile, textele și elementele conexe, termenii si condițiile făcute publice pe infrastructura Dedic World sunt proprietatea exclusivă a SC Dedic WORLD SRL și sunt protejate de legile internaționale ale drepturilor de autor si ale comerțului. Sunt interzise duplicarea, distribuirea, publicarea, modificarea, suplimentarea, utilizarea, prezentarea, integrarea, asamblarea, difuzarea sau eliminarea materialelor de pe Platforma Dedic World, inclusiv semnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, precum și afișarea, vânzarea etc. a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau a altor informații găsite pe Platforma Dedic World, fără acordul scris expres al Dedic World.
 

6. PRETUL SI PLATA

 • 6.1 Fiecare Celebritate are dreptul de a stabili in mod independent Prețul plătit de Utilizator. Veți vedea acest preț menționat in Contul Celebrității. Prețul plătit de Utilizator include si comisionul Dedic World in cuantum de 25% din Prețul plătit de Utilizator, reprezentând contravaloarea serviciilor Dedic World datorata de Utilizator acesteia.
 • 6.2 La momentul plații, veți agrea sa faceți o mica donație (la acest moment 1% din Prețul plătit de Utilizator) unei Organizații Non Guvernamentale selectate de dvs. dintr-o lista pusa la dispoziție de către Dedic World. Prin agrearea acestor Termeni si Condiții va manifestați in mod expres animus donandi fata de aceasta contribuție. Donația in valoare de 1% se va reflecta in factura dvs. si este adițională Prețului plătit de Utilizator.
 • 6.3 La plasarea Cererii, veți fi direcționat către o pagină de plată a unui furnizor de plăți terț. Pentru ca Cererea dumneavoastră să fie procesată, trebuie să furnizați pe pagina de plată informațiile financiare ale unui card de plată valid, un nume și o adresă de facturare valabile.
 • 6.4 Utilizarea de către dumneavoastră a paginii de plată și a serviciilor furnizorului de plăți terț poate fi supusă unor termeni și condiții suplimentare impuse de furnizorul de servicii de plată terț aplicabil, prin urmare, vă rugăm să revizuiți acești termeni și condiții înainte de a finaliza plata.
 • 6.5 La furnizarea de informații de plată valabile pe pagina de plată, Prețul Plătit de Utilizator va fi retras automat. Recunoașteți și sunteți de acord că, deși Dedic World nu este parte la Termenii Licenței dintre dumneavoastră și Vedetă, Dedic World acționează ca mandatar de colectare a plăților pentru scopul limitat de a accepta plăți de la dumneavoastră în numele Vedetei. Plata Prețului plătit de Utilizator, așa cum se menționează aici, va fi considerată plata efectuată direct de către dumneavoastră către Vedetă. La plata fondurilor către Dedic World, obligația de plată a Prețului Plătit de Utilizator către Vedetă este stinsă, iar Dedic World este responsabil pentru remiterea sumelor către Vedetă, astfel cum se prevede în Termenii și Condițiile pentru Vedetă. După procesarea plății, Dedic World vă va trimite o factură prin e-mail.
 • 6.6 Toate tranzacțiile sunt în lei românești, cu excepția cazului în care se specifică altfel în timpul procesului de comandă.
 

7. RESPINGEREA CERERILOR

 • 7.1 După ce plata a fost procesată și acceptată conform celor de mai sus, Vedeta poate accepta sau respinge Cererea dumneavoastră la propria discreție. Veți fi notificat în secțiunea "Notificări" a Platformei Dedic World cu privire la acceptarea sau respingerea Cererii, după caz.
 • 7.2 În cazul în care Cererea va fi respinsă de către Vedetă, indiferent de motiv, vom solicita Vedetei să indice motivele pentru o astfel de respingere și Prețul Plătit de Utilizator vă va fi rambursat nu mai târziu de 2 săptămâni de la retragerea lui.
 • 7.3 În cazul în care motivele respingerii indicate de Vedetă se referă la motive întemeiate, cum ar fi faptul că ați solicitat Vedetei să utilizeze un limbaj sau un conținut care încalcă orice drepturi (de exemplu, un limbaj discriminatoriu sau vulgar), orice dispoziții legale aplicabile în vigoare sau norme generale, înțelegeți că vă putem șterge Contul și vă putem elimina din Platforma Dedic World. În cazul în care Vedeta respinge solicitarea din alte motive, puteți trimite un Rating si/sau un Review pe Platforma Dedic World.
 • 7.4 Dedic World are, de asemenea, dreptul de a anula Cererea în cazul în care metoda de plată selectată este refuzată sau dacă nu mai aveți dreptul de a utiliza Platforma Dedic World după eliminarea dumneavoastră din Platforma Dedic World în conformitate cu prezentul Contract.
 

8. GARANTII SI CAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE

 • 8.1 CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA PLATFORMEI DEDIC WORLD ESTE PE PROPRIUL RISC ȘI CĂ PLATFORMA DEDIC WORLD ESTE FURNIZATĂ AȘA CUM ESTE DISPONIBILĂ, FARA ALTE GARANTII SAU CARACTERISTICI. NICI DEDIC WORLD, NICI AFILIAȚII SĂI, REPREZENTANTII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SAI NU DAU NICIO GARANȚIE DE ORICE FEL (EXPRESĂ, IMPLICITĂ, LEGALA SAU DE ALTĂ NATURĂ) ÎN LEGĂTURĂ CU PLATFORMA DEDIC WORLD. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, DEDIC WORLD NU DA NICIO GARANȚIE, CU PRIVIRE LA NICIUNUL DIN ASPECTELE URMATOARE (SAU ALTE ASPECTE SIMILARE) DISPONIBILITATEA, VANDABILITATEA, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARI ALE UNOR DREPTURI, CARACTERUL COMPLET, SECURITATEA, FIABILITATEA, CALITATEA, ACURATEȚEA SAU DISPONIBILITATEA PLATFORMEI DEDIC WORLD.
 • 8.2 FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, NICI DEDIC WORLD, NICI CINEVA ASOCIAT CU DEDIC WORLD NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ PLATFORMA DEDIC WORLD, CONȚINUTUL SĂU, SAU ORICE SERVICII SAU DEDICAȚII OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU PLATFORMEI DEDIC WORLD VOR FI EXACTE, FIABILE, FĂRĂ ERORI, SAU NEÎNTRERUPTE, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ PLATFORMA DEDIC WORLD, CONȚINUTUL SĂU, SAU ORICE SERVICII SAU DEDICAȚII OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU PLATFORMEI DEDIC WORLD VOR SATISFACE NEVOILE SAU AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ. VĂ ASUMĂȚI ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA UTILIZAREA PLATFORMEI DEDIC WORLD ȘI NICIO INFORMAȚIE DE PE PLATFORMA DEDIC WORLD SAU PRIMITĂ DE LA DEDIC WORLD NU VA CREA NICIO GARANȚIE, ALTA DECÂT CELE FURNIZATE ÎN PREZENTUL CONTRACT. NU GARANTĂM ACURATEȚEA, CARACTERUL COMPLET SAU UTILITATEA ORICĂROR INFORMAȚII DE PE PLATFORMA DEDIC WORLD.
 

9. EVALUĂRI ȘI RECENZII

 • 9.1 După finalizarea unei Dedicații, Utilizatorii pot lăsa o recenzie publică pentru Vedeta ("Review") și pot trimite o evaluare ("Rating") despre Vedeta. Utilizatorilor li se permite să posteze astfel de evaluări și recenzii numai în ceea ce privește o anumită Dedicație și nu pot utiliza sistemul de Rating și Review pentru a-și exprima opinia cu privire la performanța unei Vedete într-un alt context sau pentru alte Dedicații pe care Utilizatorul nu le-a solicitat. Evaluările sau recenziile dumneavoastră trebuie să fie adevărate și corecte și nu pot include un limbaj vulgar, discriminatoriu, defăimător sau alt limbaj ofensator. Recenziile pot fi verificate de Dedic World după ce au fost postate, dar Dedic World nu este obligat să facă acest lucru și nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune suportate ca urmare a evaluărilor și recenziilor. Evaluările și recenziile pot fi inexacte sau înșelătoare, iar evaluările și recenziile nu reflectă opinia Dedic World.
 • 9.2 Evaluările și recenziile fac parte din profilul public al unei Vedete și pot fi, de asemenea, postate pe alte secțiuni ale Platformei Dedic World, împreună cu alte informații relevante, cum ar fi numărul de dedicații, numărul de Cereri acceptate și respinse, timpul mediu de răspuns și alte informații.
 

10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 10.1 În Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, Dedic World explică modul în care prelucrăm informațiile și datele cu caracter personal și alte date. Prin utilizarea Platformei Dedic World, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
 

11. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

 • 11.1 Contractul va fi în vigoare până în momentul în care dumneavoastră sau Dedic World reziliați Contractul în conformitate cu această secțiune.
 • 11.2 Puteți denunța acest Contract în orice moment trimițându-ne un e-mail. Cu toate acestea, vă puteți anula Contul în orice moment din aplicația Dedic World. Anularea Contului nu vă eliberează de garanțiile și/sau obligațiile asumate prin Contract.
 • 11.3 Dedic World poate denunța unilateral acest Contract în orice moment și pentru orice motiv în baza unei notificări prealabile in termen de 5 zile prin e-mail la adresa de e-mail înregistrată de dvs.
 • 11.4 Oricare dintre părți poate rezilia Contractul în temeiul unei declarații unilaterale de reziliere în temeiul articolului 1552 din Codul civil român în cazul în care cealaltă parte își încalcă oricare dintre obligațiile sale din prezentele TCU după ce a fost notificată în scris de cealaltă parte cu privire la faptul că o nouă încălcare va duce la rezilierea Contractului.
 • 11.5 Pentru evitarea oricărei îndoieli, obligațiile asumate în temeiul prezentului Contract vor fi considerate obligații esențiale.
 • 11.6 Prin derogare de la cele de mai sus, prezentul Contract se consideră reziliat de plin drept (pact comisoriu) în temeiul articolului 1553 din Codul civil dacă o parte își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul secțiunilor 5 si 6; în acest caz, partea respectivă este considerată de drept in întârziere.
 

12. DESPĂGUBIRI

 • 12.1 Înțelegeți și sunteți de acord că veți fi răspunzător pentru orice daune cauzate terților sau oricăror Utilizatori/ Beneficiari sau Vedete în temeiul sau în legătură cu prezentul Contract sau în legătură cu Platforma Dedic World din propria neglijență/culpa. În acest caz, dacă orice cerere este formulata/înregistrată împotriva Dedic World, Dedic World vă va face parte la un atare litigiu/procedură și veți fi răspunzător pentru orice și toate daunele cauzate de propria neglijență și/ sau încălcarea prezentului Contract.
 • 12.2 Înțelegeți că, în cazul în care Dedic World va fi tras la răspundere pentru oricare dintre acțiunile dumneavoastră legate de utilizarea Platformei Dedic World, Dedic World va avea dreptul de a începe procedurile împotriva dumneavoastră și veți fi tras la răspundere pentru orice prejudiciu cauzat terților, precum și pentru încălcările aduse drepturilor Dedic World, inclusiv drepturilor sale la imagine, drepturilor legate de reputația sa, etc.
 

13. DREPTURI EXCLUSIVE ASUPRA PLATFORMEI DEDIC WORLD

 • 13.1 Recunoașteți și înțelegeți și vă obligați să respectați că Dedic World deține toate drepturile, titlurile și interesele asupra Drepturilor de Proprietate Intelectuală, astfel cum sunt definite mai sus. Utilizarea și accesul dumneavoastră la Platforma Dedic World pot fi făcute numai în conformitate și în măsura permisă în temeiul prezentului Contract și orice altă utilizare sau acces poate echivala cu o încălcare a Drepturilor de Proprietate Intelectuală ale Dedic World și/sau cu o încălcare a prezentului Contract.
 • 13.2 Înțelegeți și sunteți de acord că Dedic World are dreptul unic și exclusiv asupra administrării, prezentării și lay-out-ului Platformei Dedic World. Astfel, Dedic World poate, la propria sa discreție, să elimine sau să adauge orice conținut de pe Platforma Dedic World, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres în prezentul Contract.
 

14. NOTIFICAREA SI ELIMINAREA CONTINUTULUI CARE INCALCĂ DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • 14.1 Platforma Dedic World nu poate fi folosită de dumneavoastră într-un mod care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale niciunei părți. Dacă aveți motive să credeți că orice conținut, material sau Dedicație poate încălca drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală sau pe cele ale oricărei terțe părți, veți trimite o notificare în acest sens hello@dedic.world. Dedic World va răspunde oricărei notificări suficient de justificate și prezentată în conformitate cu prezentul articol. O notificare este considerată suficient de justificată dacă include următoarele:
  • - adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;
  • - informații relevante și exacte, inclusiv o descriere detaliată a activității/lucrării despre care pretindeți că este încălcată, împreună cu informații despre locul în care se află;
  • - o semnătură electronică sau fizică a titularului dreptului (sau a unei persoane autorizate să acționeze pentru titularul dreptului); 
 • 14.2 Dedic World va răspunde la oricărei notificări prezentate în conformitate cu acest articol fără întârzieri nejustificate și atunci când notificarea este justificată, va elimina din Platforma Dedic World conținutul respectiv. În cazul în care Dedic World dispune de informații cu privire la presupusa încălcare, Dedic World va contacta presupusul contravenient și îi va permite să conteste eliminarea conținutului și notificarea de eliminare. Toate părțile implicate vor lucra cu bună credință în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute care apare în această privință.
 • 14.3 În cazul în care notificarea justificată se referă la o Dedicație, Utilizatorul și Vedeta înțeleg că utilizarea și distribuirea ulterioară a unei astfel de Dedicații, indiferent de mediu, poate echivala cu o încălcare ulterioară a drepturilor de proprietate intelectuală revendicate în temeiul notificării. Orice astfel de utilizare și distribuire ulterioară de către Utilizator sau Vedetă a unei Dedicații care a fost eliminată de pe Platforma Dedic World va fi pe propriul risc al Utilizatorului și/sau al Vedetei, iar Dedic World nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de o astfel de utilizare sau distribuire.
 • 14.4 În cazul în care Dedic World stabilește că ați încălcat în mod repetat orice drepturi și obligații, Dedic World vă poate anula și restricționa accesul la Platforma Dedic World și vă va șterge contul și va lua orice altă acțiune adecvată la discreția sa.
 

15. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 • 15.1 CU EXCEPȚIA ACTELOR SAU OMISIUNILOR INTENȚIONATE SAU A CELOR COMISE DIN CULPA GRAVA ALE DEDIC WORLD, REPREZENTANȚILOR SAU DIRECTORIILOR SAI, DEDIC WORLD NU VA FI RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU DAUNE MORALE, DAUNE INDIRECTE, NEFUNCTIONAREA PLATFORMEI SAU SERVICIILOR DEDIC WORLD, PIERDEREA PROFITURILOR, REPUTAȚIEI, UZULUI SAU VENITURILOR, PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR. CU EXCEPȚIA ACTELOR SAU OMISIUNILOR INTENȚIONATE SAU DIN CULPA GRAVA ALE DEDIC WORLD, RĂSPUNDEREA TOTALĂ AGREGATĂ A DEDIC WORLD ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT NU VA DEPĂȘI PRETUL PLATIT DE UTILIZATOR PRIMIT DE DEDIC WORLD ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT PENTRU CEREREA CARE FACE OBIECTUL UNEI DISPUTE ȘI CARE DĂ NAȘTERE ORICĂREI RĂSPUNDERI ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT. ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA INDIFERENT DACĂ CREANȚA REZULTĂ DIN CONTRACT SAU DELICT ȘI INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII, DAR NU VA LIMITA OBLIGAȚIILE DE PLATĂ. DEDIC WORLD NU ESTE PARTE LA NICIUN ACORD ÎNTRE UTILIZATOR ȘI VEDETA ȘI NU VA SUPORTA NICIO RĂSPUNDERE SAU CHELTUIALĂ DE ORICE TIP CARE AR PUTEA APĂREA ÎN TEMEIUL SAU DIN CAUZA UNOR ASTFEL DE ACORDURI, INCLUSIV TERMENII LICENȚEI.
 

16. LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ

 • 16.1 Prezentul Contract și orice litigiu, procedură sau pretenție de orice natură care rezultă din sau în orice mod legată de prezentul Contract sau de formarea acestuia, executarea sau de rezilierea acestuia (inclusiv orice litigii sau revendicări necontractuale) vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile, ordonanțele, ordonanțele de urgență, deciziile, ordinele, instrucțiunile, reglementările, normele sau orice altă lege similară emisă de Parlamentul României, Guvernul României sau de către o autoritate publică română, publicate în Monitorul Oficial al României, precum și legislația Uniunii Europene care este direct aplicabilă în România. Dacă sunteți considerat consumator în conformitate cu legislația aplicabilă și dacă reglementările obligatorii privind protecția consumatorilor din țara dumneavoastră de reședință conțin dispoziții care sunt mai benefice pentru dumneavoastră, astfel de dispoziții se vor aplica indiferent de alegerea legii.
 • 16.2 Orice litigiu în temeiul sau legat de prezentul Contract, inclusiv cu privire la încheierea, executarea sau rezilierea acestuia, va fi soluționat exclusiv de instanțele competente din România, cu excepția cazului în care sunteți considerat consumator în conformitate cu legislația aplicabilă, caz în care puteți începe orice procedură judiciară referitoare la prezentul Contract în fața instanței competente de la locul de reședință sau a instanței competente de la sediul de la Dedic World în România. Dacă sunteți consumator în conformitate cu legislația aplicabilă, Dedic World poate pune în aplicare oricare dintre drepturile sale împotriva dumneavoastră numai în instanțele competente din țara în care sunteți rezident.
 

17. FEEDBACK

 • 17.1 Dedic World încurajează feedback-ul, comentariile și sugestiile, ideile, planurile utilizatorilor săi ("Feedback"). Feedback-ul poate fi trimis la hello@dedic.world Confirmați că, dacă furnizați Feedback către Dedic World, Dedic World va avea dreptul de a utiliza Feedback-ul, în orice mod și în orice scop, fără nicio obligație de confidențialitate cu privire la acesta.
 

18. DISPOZIȚII GENERALE

 • 18.1 Aplicabilitatea. Orice și toate dispozițiile care, prin conținutul lor, sunt destinate să se aplice după executarea, ne reînnoirea, încetarea sau rezilierea Contractului vor supraviețui oricărei încetări a Contractului (indiferent dacă acest lucru este sau nu precizat în mod expres).
 • 18.2 Cesiune. Nu aveți dreptul să cesionați sau să transferați în alt mod prezentul Contract sau drepturile și obligațiile dumneavoastră în temeiul prezentului Contract, integral sau parțial, fără acordul scris al Dedic World și orice astfel de încercare de cesiune va fi nulă. Dedic World își poate transfera drepturile în temeiul prezentului Contract către o terță parte, caz în care prezentul Contract va fi actualizat și pus la dispoziție în secțiunea "Ultima actualizare" a site-ului Dedic World și a aplicației Dedic World.
 • 18.3 Notificare. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, orice notificări permise sau solicitate în temeiul prezentului Contract vor fi furnizate în format electronic și transmise de Dedic World prin e-mail, prin intermediul funcției de notificare a Platformei Dedic World sau al serviciului de mesagerie. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, trebuie să trimiteți notificarea dvs. la hello@dedic.world și aceasta să includă un subiect/titlu descriptiv. Orice notificare sau altă comunicare dată sau făcută în conformitate cu sau în legătură cu aspectele prevăzute de prezentul Contract va intra în vigoare în termen de 5 zile calendaristice de la trimitere.
 • 18.4 Întregul acord. Prezentul Contract cuprinde întreaga înțelegere între părți și înlocuiește orice acord scris sau verbal prealabil legat de acesta. În cazul în care orice prevedere a acestuia este sau devine ilegală, invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, toate celelalte prevederi ale prezentului Contract vor rămâne în vigoare și vor produce efectele juridice preconizate.
 

19. CLAUZE NEUZUALE

PRIN PREZENTA CONFIRMAȚI ȘI ACCEPTAȚI ÎN MOD EXPRES DISPOZIȚIILE URMĂTOARELOR SECȚIUNI ȘI CLAUZELE CONȚINUTE ÎN ACESTEA: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19.