Salt la sectiune...

Termeni și Condiții pentru Vedetă

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile pentru Vedetă (denumiți în continuare ´TCV´ sau ´Contractul´) deoarece aceștia conțin informații importante despre drepturile si obligațiile  dumneavoastră și remediile aplicabile. Prin utilizarea și accesarea Platformei Dedic World (așa cum termenul este definit mai jos) ca Vedetă (așa cum termenul este definit mai jos) și făcând clic pentru a accepta TCV, sunteți de acord sa respectați acești Termeni si Condiții iar acest contract este încheiat in mod valabil, conform legilor din Romania si devine obligatoriu pentru părți. Daca nu doriți sa respectați acești Termeni si Condiții, atunci nu puteți folosi Platforma Dedic World in calitate de Vedeta. Dedic World poate modifica acești Termeni si Condiții oricând iar aceste modificări vor fi disponibile imediat, prin publicarea acestora pe Platforma Dedic World. Sunteți de acord sa citiți acești Termeni si Condiții periodic pentru a fi la curent cu modificările.

În TCV, următoarele cuvinte sau expresii vor avea următoarele semnificații, indiferent dacă sunt utilizate la singular sau plural și indiferent de gen.

Termeni și Condiții pentru Vedetă (´TCV´) sau Contract

Reprezintă acest contract, obligatoriu pentru dumneavoastră și Dedic World care reglementează accesul și utilizarea Platformei si infrastructurii Dedic World, Aplicației Dedic World precum și interfețele aplicației și toate serviciile furnizate și efectuate de Dedic World, inclusiv Politica privind procesarea datelor cu caracter personal și Politica privind modulele cookie.

Platforma Dedic World

Cumulativ: Site-ul Dedic World, Aplicația Dedic World, orice alta infrastructura Dedic World și Serviciile Dedic World.

Serviciile Dedic World

Toate serviciile furnizate și prestate de Dedic World în temeiul prezentului contract.

Dedic World

Dedic World SRL, înregistrată în conformitate cu legislația din România și cu sediul principal in Constanta, Strada Mircea cel Bătrân nr. 152b, birou 6, camera 3, etaj 4, jud. Constanta, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1171/2020, cod unic de înregistrare 42564781, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Mihai Bocai in calitate de administrator.

Dumneavoastră sau Vedeta

Orice persoană fizică/companie/organizație care are acces la, accesează sau utilizează Platforma Dedic World acționând in calitate de Vedetă, incluzând dar fără a se limita la cântăreață/cântăreț, un actor/actriță, un vlogger, un influencer și/sau orice altă persoană care are un cont de Vedetă pe Platforma Dedic World. Termenul de Vedeta va fi sinonim si va avea același efecte juridice cu termenii Celebritate sau Talent, fie din prezentul Contract, fie din orice alta mențiune din Platforma/infrastructura Dedic World. In cazul in care prezentul contract este încheiat cu o entitate juridica ce deține Drepturile de Proprietate Intelectuala ale Vedetei si o reprezintă, toate dispozițiile contractuale vor fi obligatorii pentru entitatea juridica in cauza iar aceasta va avea obligația de a informa Vedeta cu privire la toate dispozițiile prezentelor TCV si la modalitatea corecta de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate in numele Vedetei.

Utilizator

Orice persoană fizică care are acces la sau utilizează Platforma Dedic World in orice alt caz in afara celui in care acționează ca o Vedetă, ipoteza în care TCV devin aplicabile.

Beneficiar

O persoană identificată de utilizator în Cererea sa ca beneficiar al Dedicației.

Site-uri Terțe

Orice link către website-urile unor terțe persoane, furnizori de servicii de social media și rețele de networking sau alte resurse, care pot fi supuse unor termeni și condiții diferite.

Servicii și termeni suplimentari

Termeni și condiții separate, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii Licenței.

Dedicație

Un video personalizat, unic, creat in mod liber si independent de către Vedetă la cererea Utilizatorului, filmat cu orice dispozitiv al Vedetei, conform instrucțiunilor minime ale Utilizatorului din Cerere.

Cerere

Cerere formulata de Utilizator privind crearea unei Dedicații, prin intermediul Aplicației/Platformei Dedic World, personalizată pentru Utilizator sau pentru un Beneficiar identificat de Utilizator în Cerere.

Contul Vedetei

Un cont pe Platforma Dedic World creat de o Vedetă folosind o adresă de e-mail și creând o parolă, fie prin interfața Dedic World, fie prin folosirea contului creat pe terțe rețele de socializare (Facebook).

Companie

Un agent, manager sau o societate, companie, organizație sau orice altă entitate juridică.

Profilul Vedetei

Propriul profil pe Platforma Dedic World, care va include informații privind Prețul plătit de Utilizator în schimbul Dedicației, stabilit în mod independent de către Vedeta, precum și orice alte informații necesare pentru a descrie serviciile dumneavoastră.

Alte Informații Publicate de Vedeta

Orice informații necesare pentru a descrie serviciile dumneavoastră.

Dedicație Publică

O licență din partea Vedetei asupra Dedicației pentru utilizarea și distribuirea Dedicației, non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, perpetuă, globala, cu dreptul de a sub-licenția, limitata la utilizarea in scop personal a Dedicației de către Utilizator sau Beneficiar, cu limitele si pentru scopul stabilite in prezentele TCV și in Termenii Licenței, cum ar fi, pentru distribuirea acesteia  pe Whatsapp, Facebook, Instagram sau orice altă platformă de social media si/sau trimiterea acesteia către un Beneficiar si doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale.

Atât Dedic World cât și Vedetele  au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World și conturile social-media Dedic World, precum și pe platformele de social media ale Vedetei sau Profilul Dedic World al Vedetei sau in orice alt mod o Dedicație Publică

Dedicație Privată

O licență din partea Vedetei asupra Dedicației, non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, globala pentru descărcarea și utilizarea privată a Dedicației de Utilizator sau Beneficiar, care nu poate fi distribuita pe platforme de social media precum Whatsapp, Facebook, Instagram fără acordul expres al Utilizatorului, transmisa doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului sau Beneficiarului, după caz.

Nici Dedic World si nici Vedetele nu au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World sau platformele de social media ale Vedetei sau Profilul Dedic World al Vedetei sau in orice alt mod o Dedicație Privată.

Prag de Acceptare

3 din fiecare 5 Cereri primite de dumneavoastră.

Prețul plătit de Utilizator

O sumă de bani care trebuie plătită de Utilizator în schimbul licenței asupra Dedicației pe care o acordați Utilizatorului si/sau Beneficiarului, după caz, în conformitate cu Termenii Licenței, pe care vi se permite să o stabiliți independent și care exclude TVA.

Prețul Vedetei Brut

Înseamnă = (Preț plătit de UtilizatorTaxă servicii terți) x 75%.

Prețul Vedetei Net

Suma de bani pe care o veți primi după ce Dedic World va reține si calcula (acolo unde legea astfel prevede) din Prețul Vedetei Brut, taxele care urmează să fie plătite de către Dedic World in numele si  pe seama Vedetei, în funcție de forma de organizare si statutul fiscal al Vedetei, taxe ce includ, dar nu se limitează la impozitul pe venit, contribuțiile CAS, CASS etc.

Preț Servicii Dedic World

O taxă/suma de bani percepută de Dedic World de la Utilizator în schimbul serviciilor sale, constând în:

(Preț plătit de UtilizatorTaxă servicii terți) x 25%.

Calculator de Preț

Un calculator furnizat de Dedic World pentru a ajuta Vedeta sa calculeze raportul dintre Prețul Vedetei Brut și Prețul plătit de Utilizator, în funcție de forma sa de organizare și statutul sau fiscal. Calculatorul de Preț ar trebui să reflecte informațiile furnizate de Vedeta către Dedic World. Prin selectarea unui venit net pe care Vedeta dorește să-l primească, Calculatorul de Preț va afișa automat suma care ar trebui să fie Prețul plătit de Utilizator și toate celelalte taxe si impozite.

Taxa servicii terți

Include, dar nu se limitează la, comisionul plătit către un furnizor de serviciu de plată online, precum și orice altă taxă către o terță parte pe care Dedic World o va datora. Taxa furnizorului de serviciu de plată online este calculata la valoarea integrala a comenzii, valoare care include Prețul plătit de Utilizator, TVA-ul si donația efectuata de Utilizator către unul din ONG-urile identificate de dvs. (in cuantum de 1% din Prețul plătit de Utilizator in acest moment).

Termen de plată

Data de 20 ale lunii in curs pentru prestațiile lunii anterioare.

Drepturile de Proprietate Intelectuală ale Dedic World

Brevete, drepturi asupra invențiilor, mărcilor comerciale, denumirilor comerciale, numelor de domenii, drepturi de autor și drepturi conexe, drepturi asupra programelor informatice și bazelor de date, know-how, drepturi asupra aspectului, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de natură similară, în fiecare caz înregistrate sau neînregistrate, inclusiv toate cererile și drepturile de a solicita și de a li se acorda protecție, reînnoiri sau prelungiri ale acestor drepturi, precum și dreptul de a revendica prioritatea acestora, precum și drepturi sau forme de protecție similare sau echivalente care subzistă acum sau în viitor în orice parte a lumii asupra Platformei Dedic World.

Drepturile de Proprietate Intelectuala a Vedetei

Reprezintă drepturile de proprietate intelectuala asupra Dedicației ce aparțin Vedetei si pe care vedeta le tranzacționează in conformitate cu Termenii Licenței din prezentul Contract.

Feedback

Feedback, comentarii sau sugestii, idei sau planuri furnizate de Utilizatori sau Vedete.

Materiale de Înscriere

Înseamnă următoarele:

(i) datele dvs. de identificare fiscala si forma dvs. de organizare

(ii) descrierea dvs. si fotografii

(iii) orice alt material solicitat de către Dedic World pentru a vă promova pe Platforma Dedic World sau pe orice alt site web terț

(iv) selectarea a maxim 5 ONG-uri dintr-o lista pusa la dispoziție de către Dedic World in Platforma Dedic World, lista din care ulterior Utilizatorul va selecta unul către care va dona un procent din Prețul plătit de Utilizator (in acest moment in cuantum de 1% din Prețul plătit de Utilizator).

Ultima actualizare: 12.07.2020

(1) Termenii și Condițiile pentru Vedetă constituie un contract obligatoriu incheiat între dumneavoastră și Dedic World care reglementează accesul și utilizarea Platformei Dedic World in calitate de Vedeta. Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal și Politica privind modulele cookie aplicabile utilizării Platformei Dedic World de către dumneavoastră fac parte integrantă din Contract.

(2) Dedic World își rezervă dreptul de a modifica TCV la propria discreție și în orice moment, în conformitate cu această prevedere. Când și dacă Dedic World modifică TCV, Dedic World va posta TCV modificate pe site-ul Dedic World și pe aplicația Dedic World și va actualiza data "Ultimei actualizări" în partea de sus a acestor TCV. Dedic World vă va oferi, de asemenea, o notificare cu privire la modificări prin e-mail cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de data la care TCV revizuite vor intra în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu TCV modificate, puteți șterge Contul Vedetei și veți înceta orice utilizare ulterioară a Platformei Dedic World. Dacă nu vă ștergeți Contul Vedetei înainte de data la care TCV modificate intra în vigoare sau continuați să accesați și/sau să utilizați Platforma Dedic World ca Vedetă, o astfel de acțiune va constitui acceptarea tacita a TCV modificate.

(3) Înțelegeți și sunteți de acord că putem modifica, schimba sau întrerupe orice funcționalitate, caracteristici și/sau servicii ale Platformei Dedic World în orice moment, fără nicio notificare către Dumneavoastră.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Platforma Dedic World este un marketplace online care permite: (i) oricărui Utilizator care are un cont pe platforma Dedic World să trimită o Cerere și să obțină un video cu o Dedicație de la Vedete (actori, vloggeri, influenceri, etc.) care au un cont de Vedeta pe platforma Dedic World (ii) unei Vedete să accepte Cererea și să ofere Dedicația și să publice Dedicații Publice pe Platforma Dedic World; (iii) Utilizatorului și Vedetei să comunice și să tranzacționeze direct prin intermediul Platformei Dedic World și în conformitate cu prezentul Contract.

1.2. Atunci când Utilizatorul face o Cerere și acceptați o astfel de Cerere, dumneavoastră și Utilizatorul încheiați un contract direct unul cu celălalt care guvernează, inclusiv, dar fără a se limita la, termenii și condițiile pentru executarea Dedicației și domeniul de aplicare al licenței asupra Dedicației acordate de dumneavoastră Utilizatorului si/sau Beneficiarului. Dedic World nu este și nu devine parte la nicio relație contractuală dintre dumneavoastră și Utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii Licenței. În consecință, Dedic World, nu va fi răspunzător sau responsabil și nu va avea nicio obligație cu privire la nicio Dedicație, Alte Informații Postate de Celebritate sau Cerere.

Dedic World nu acționează ca agent sau reprezentant pentru niciun Utilizator sau Vedeta, cu excepția cazului specificat în Secțiunea Plăți. Acceptând prezentele TCV, dvs. confirmați că vă furnizați serviciile prin intermediul Platformei Dedic World in mod independent; Dedic World nu va fi considerata a vă direcționa sau controla pe dumneavoastră sau pe Utilizator în general sau în executarea prezentului Contract sau a Termenilor Licenței. Veți livra serviciile descrise in acest contract exclusiv în beneficiul propriu si pentru dvs.,  și nu în numele sau în beneficiul Dedic World. Dedic World nu are niciun control asupra și nu garantează îndeplinirea și respectarea obligațiilor asumate în conformitate cu Termenii Licenței sau alte contracte aplicabile, nici de către Vedeta, nici de către Utilizator si nici de către terțe părți și nu garantează adevărul sau acuratețea informațiilor postate de Vedeta, ale Evaluărilor și/sau Recenziilor.

1.4. Platforma Dedic World poate conține linkuri către Site-uri aparținând Terților, platforme de social media sau alte resurse care pot face obiectul unor termeni și condiții diferite și care sunt furnizate independent și separat de Dedic World. Dedic World nu este responsabil sau răspunzător pentru disponibilitatea sau acuratețea acestor Site-uri ale Terților, pentru serviciile acestora iar utilizarea și/sau accesul la acestea se desfășoară pe propriul risc.

1.5. Accesul și/sau utilizarea serviciilor și/sau produselor oferite și accesate prin intermediul Platformei Dedic World și anumite zone și caracteristici ale Platformei Dedic World ("Servicii suplimentare") pot face obiectul unor termeni și condiții separate, inclusiv, dar fără a limita Termenii Licenței ("Termeni suplimentari"). Atunci când se aplică Termeni Suplimentari pentru a accesa Serviciile suplimentare, trebuie să acceptați și să respectați Termenii Suplimentari respectivi.  Prin utilizarea și accesarea Serviciilor suplimentare vă exprimați consimțământul de a accepta Termenii Suplimentari. În cazul în care există un conflict între prezentul Contract și Termenii Suplimentari, aceștia din urmă vor avea prioritate în ceea ce privește accesul sau utilizarea Serviciilor suplimentare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Termenii Suplimentari. Dacă accesezi sau descarci aplicația Dedic World din Apple App Store, ești de acord cu Acordul Apple de licență pentru utilizatorul final al aplicației licențiate

1.6. Nu vi se acordă nicio licență sau drepturi în mod implicit sau în alt mod asupra niciunui Drept de Proprietate Intelectuală deținut sau controlat de Dedic World sau de licențiatorii săi sau de terți, cu excepția licențelor și drepturilor acordate în mod expres în prezentul Contract.

2. DREPTURI ȘI LICENȚE

2.1. Conform Termenilor Licenței, si in măsura in care veți primi prețul agreat, veți acorda Utilizatorului o licență asupra Dedicației Publice, non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, perpetuă, globala, cu dreptul de a sub-licenția, cu scopul de a utiliza, afișa public și distribui, în oricare și în toate mediile, Dedicația, numai în condițiile si limitele stabilite de prezentului Contract și Termenii Licenței, cum ar fi pentru trimiterea acesteia Beneficiarului, distribuirea pe Whatsapp, Facebook, Instagram sau orice altă platformă de social media si numai pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului sau Beneficiarului, după caz.

2.2. Conform Termenilor Licenței, veți acorda Utilizatorului o licență asupra Dedicației Private, non-exclusivă, perpetuă, cu dreptul de a sub-licenția, fără redevențe, plătită integral, globala, pentru descărcarea și utilizarea privată a Dedicației de către Utilizator sau Beneficiar, după caz, si doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului sau Beneficiarului, după caz. Nici Dedic World si nici Vedetele nu au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World sau platformele de social media ale Vedetei sau profilul Dedic World al Vedetei sau in orice alt mod o Dedicație Privată.

2.3. În cazul în care Utilizatorul indică în cererea sa un Beneficiar, acordați Beneficiarului aceeași licență pe care Utilizatorul o primește asupra Dedicației, așa cum este indicat în secțiunile 2.1 și 2.2 de mai sus.

2.4. De asemenea, veți acorda Dedic World pentru Dedicația Publică o licență non-exclusivă, perpetuă, fără redevențe, plătită integral, globala, cu dreptul de a sub-licenția, (prin mai multe niveluri de sub licențiați) și irevocabilă pentru a reproduce, distribui, copia, importa copii, închiria, împrumuta, afișa public și a comunica public, radiodifuza și difuza la TV și de a crea lucrări derivate ale Dedicației Publice și de a utiliza Dedicația Publică în scopul promovării Platformei Dedic World, îmbunătățirii și dezvoltării Platformei Dedic World, sau in orice alt scop decis de către Dedic World, singură sau în legătură cu orice alte informații, conținut și materiale, in orice mod si prin orice mijloace. Această licență nu se aplică Dedicației Private (Prețul plătit de către Dedic World in schimbul acestei licențe este stabilit in secțiunea 6 de mai jos).

2.5. Sub rezerva executării integrale si la timp a obligațiilor ce va incumba in baza acestui Contract, Dedic World vă acordă o licență limitată, non-exclusivă, fără dreptul de a sub licenția, revocabilă, netransferabilă pentru:

(i) descărcarea și utilizarea Aplicației Dedic World pe dispozitivele dumneavoastră personale numai în legătură cu utilizarea Platformei Dedic World și

(ii) accesarea Platformei Dedic World și vizualizarea oricărui conținut, informații și materiale conexe care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Platformei Dedic World, exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal și necomercial.

2.6. Prin acceptarea TCV si furnizarea unei Dedicații Private și în schimbul Prețului plătit de Utilizator, renunțați în mod expres la drepturile dumneavoastră de a reproduce, distribui, copia, importa copii, închiria, împrumuta, afișa și comunica public, radio-difuza și difuza la TV și de a crea lucrări derivate ale Dedicației Private.

3. CREAREA CONTULUI, PROCESUL DE COMANDĂ ȘI RESPINGEREA CERERILOR

3.1. CREAREA CONTULUI

3.1.1. Utilizatorii pot solicita crearea unei Dedicații prin intermediul Platformei Dedic World pentru Utilizator sau pentru Beneficiarul identificat de Utilizator in Cerere. Pentru a putea utiliza Platforma Dedic World ca Vedeta, a accepta Cereri și a furniza Dedicații, trebuie să fiți înregistrat și să aveți un Cont Vedeta creat în Aplicația Dedic World.

3.1.2. Puteți înregistra un Cont Vedeta folosind o adresă de e-mail și creând o parolă sau prin contul dvs. creat pe terțe platforme de social media (spre exemplu, Facebook).

3.1.3. La crearea Contului Vedetă, trebuie să furnizați Dedic World informații cu privire la numele și prenumele dvs., precum și toate informațiile și detaliile necesare pentru realizarea procesului de facturare, precum și numele de scenă.

3.1.4. În cazul în care Drepturile de Proprietate Intelectuală reglementate de prezentul Contract aparțin și sunt administrate de o entitate juridică, trebuie să furnizați Dedic World toate informațiile juridice cu privire la această entitate juridică. Dacă alegeți să încheiați acest Contract prin intermediul unei entități juridice, garantați că toate Drepturile de Proprietate Intelectuală reglementate de prezentul Contract sunt deținute de această entitate juridică si ca aceasta entitate juridica are ea însăși dreptul de a transmite licența asupra Dedicației Publice sau asupra Dedicației Private.

3.1.5. Prin crearea Contului Vedetă, sunteți de acord, garantați si va obligați: (i) să furnizați informații exacte, adevărate, actuale și complete; (ii) că nu veți crea un Cont Vedetă, furnizând informații false sau utilizând o identitate falsă; (iii) să păstrați Contul Vedetă public.

3.1.6. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității informațiilor și datelor de acces ale contului dvs., cum ar fi numele de utilizator si parola. Trebuie să notificați Dedic World în termen de 24 de ore de la momentul în care știți sau aveți motive să suspectați că datele de acces ale contului dumneavoastră sunt sau pot fi utilizate de o terță parte care nu este autorizată în mod expres de dvs.

3.1.7. Pentru a fi eligibil pentru utilizarea Platformei Dedic World sau pentru a crea un Cont Vedetă, trebuie să aveți cel puțin 18 ani. La crearea Contului Vedetă, vi se va solicita să confirmați că aveți cel puțin 18 ani.

3.1.8. Pentru a finaliza înscrierea pe Platforma Dedic World ca Vedetă și pentru a fi în măsură să acceptați cereri, veți oferi și furniza Dedic World în termen de 48 de ore de la crearea Contului Vedetă următoarele informații si Materiale de Înscriere:

(i) datele de identificare fiscala si detalii privind forma dvs. de organizare

(ii) descrierea dvs. si fotografii

(iii) orice alt material solicitat de către Dedic World pentru a vă promova pe Platforma Dedic World sau pe orice alt site web terț.

3.1.9. La crearea cu succes a Contului Vedetă, aveți obligația de a vă promova cu diligenta activitatea desfășurata pe Contul Vedetă și pe alte platforme de social media, inclusiv, dar fără a se limita la Facebook, Instagram, Tik Tok etc.

3.2. PROCESUL DE COMANDĂ

3.2.1. După crearea unui Cont Vedetă, veți avea propriul profil pe Platforma Dedic World ("Profil Vedetă") care va include Prețul plătit de Utilizator în schimbul Dedicației, preț stabilit independent de către dvs., precum și orice alte informații necesare pentru a descrie serviciile dumneavoastră ("Alte Informații Publicate de Vedetă").

3.2.2. Veți avea la dispoziție 24 de ore de la primirea Cererii pentru a o accepta sau a o refuza.

3.2.3. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Dedic World are dreptul, la propria sa discreție, de a anula orice Cerere. Nu aveți dreptul la plată pentru Cererile refuzate, anulate sau neîndeplinite.

3.2.4. Cererea trebuie îndeplinită si Dedicația înregistrată si transmisa în termen de cel mult 5 zile de la acceptarea sa. Cu toate acestea, vă încurajăm să îndepliniți Cererile mai devreme, deoarece timpul mediu in care răspundeți in general Cererilor și timpul de furnizare a Dedicației vor fi disponibile publicului și afișate pe Profilul dvs.

3.2.5. Fiecare Dedicație va avea o durată de cel puțin 1 minut și va urma instrucțiunile generale primite de la Utilizator si incluse în Cererea acceptată, cu excepția cazului în care considerați că astfel de instrucțiuni au un conținut dăunător, inacceptabil, ilegal sau care încalcă drepturile altor persoane, caz în care un astfel de conținut nu poate fi utilizat. Înțelegeți și sunteți de acord că purtați întreaga răspundere cu privire la Dedicație și în calitate de autor al Dedicației trebuie să vă asigurați și să depuneți eforturi si diligente pentru a evita încălcarea legii și a drepturilor oricărei persoane.

3.2.6. Sunteți de acord că Dedicația va include numele și/sau numele de scenă, numele Utilizatorului și/sau numele Beneficiarului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Cerere. In afara acestor limite, aveți dreptul de a determina conținutul Dedicației, in limitele prevăzute la articolul 5, Politica de Utilizare Acceptata.

3.2.7. Utilizatorul nu va primi înapoi Prețul plătit de Utilizator dacă nu este de acord cu conținutul Dedicației, odată ce aceasta a fost livrata de către Vedeta; cu toate acestea, Utilizatorul ne poate contacta și, în funcție de motivele prezentate, vă putem cere să refaceți Dedicația și prin prezentul Contract, acceptați să refaceți Dedicația in ipoteza reglementata la aceasta clauza, așa cum va fi solicitat de către Dedic World, fără plata niciunei sume suplimentare. Vă rugăm să rețineți că îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră va fi evaluată și revizuită de către Utilizatori, prin urmare, vă încurajăm să depuneți toate eforturile rezonabile si diligenta în furnizarea Dedicației conform instrucțiunilor Utilizatorilor.

3.2.8. Înțelegeți și sunteți de acord că Dedic World, în calitate de proprietar al Platformei, are dreptul și poate revizui Dedicația înainte de a fi trimisa Utilizatorului. În cazul în care Dedic World consideră că Dedicația poate încălca sau încalcă drepturile altor persoane și/sau conține conținut dăunător sau inacceptabil, sau încalcă in orice alta modalitate o dispoziție legala incidenta, atunci Dedic World poate să respingă Dedicația si/sau să vă solicite să refaceți Dedicația. Dacă Dedic World respinge Dedicația, nu veti avea dreptul la nicio plata. Dacă Dedic World vă cere să refaceți Dedicația, veți face acest lucru în termen de 2 zile de la primirea cererii Dedic World în acest sens. Dedic World va avea dreptul de a respinge o Dedicație pentru orice încălcare a articolului 4, precum și alte încălcări similare ale legii sau ale prezentului Contract.

3.2.9. La plasarea Cererii, Utilizatorul vă va indica dacă Dedicația va fi privată ("Dedicație Privată") sau publică ("Dedicație Publică"). Verificați Termenii Licenței și secțiunea DREPTURI ȘI LICENȚE de mai sus pentru a vă reaminti diferențele dintre termenii și condițiile de licențiere, care diferă în funcție de caracterul public sau privat al Dedicației. Declarați și garantați că în legătură cu utilizarea Platformei Dedic World și a Materialelor Vedetei nu veți posta sau pune la dispoziția publicului nicio Dedicație Privată.

3.2.10. Înainte de a accepta Cererea, vi se va solicita să acceptați printr-o casetă "click-through" Termenii Licenței care guvernează drepturile și obligațiile dumneavoastră cu privire la Dedicație și relația contractuală cu Utilizatorul. Bifarea acestei casete reprezintă manifestarea expresa a consimțământului dumneavoastră cu privire la încheierea prezentului Contract.

3.2.11. Nicio dispoziție din prezentul Contract nu va fi considerată sau interpretată ca dând naștere unei relații de asociere în participațiune, a unui parteneriat, a unei relații fiduciare, de agenție, de reprezentare, angajat-angajator (de munca) între Dedic World, Utilizatorii săi și/sau Vedete, iar angajații unei părți nu vor fi considerați angajați ai celeilalte părți. Niciuna dintre părți nu are dreptul de a acționa în numele celeilalte părți și nici de a indica faptul că are un astfel de drept sau autoritate, alta decât cea prevăzută în secțiunea de Plăți.

3.3 RESPINGEREA CERERILOR

3.3.1. După primirea unei Cereri, după s-a arătat mai sus, puteți accepta sau respinge Cererea, la propria dvs. discreție. Cu toate acestea, pentru a avea un Cont Vedetă pe Platforma Dedic World, trebuie să acceptați 3 din fiecare 5 Cereri pe care le primiți ("Prag de Acceptare"). Dacă și când o Cerere este respinsă de dvs., trebuie să indicați motivele unei astfel de respingeri. În cazul în care motivele respingerii indicate de dumneavoastră se referă la motive întemeiate, cum ar fi faptul că Utilizatorul v-a solicitat să utilizați un limbaj sau un conținut care încalcă anumite dispoziții legale, drepturi (de exemplu, limbaj discriminatoriu sau vulgar) sau ordinea publica, astfel de respingeri nu vor fi luate în considerare pentru stabilirea Pragului de Acceptare.

4. MATERIALE VEDETĂ ȘI LICENȚĂ

4.1. Platforma Dedic World vă permite să postați, încărcați, publicați, trimiteți sau transmiteți conținut, materiale și informații, inclusiv Feedback-ul (astfel cum este definit în secțiunea 16 de mai jos), Dedicația și Materialele de Înscriere precum și alte informații postate de Vedetă (denumite colectiv “Materialele Vedetei”).

4.2. Prin prezentul Contract acordați Dedic World o licență non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, perpetuă, globala, cu dreptul de a sub-licenția, (prin mai multe niveluri de sub licențiați) și irevocabilă, pentru a reproduce, distribui, copia, importa copii, închiria, împrumuta, afișa și comunica public, radiodifuza și difuza la TV și de a crea opere derivate ale Materialelor Vedetei și de a utiliza Materialele Vedetei în scopul furnizării Platformei Dedic World, îmbunătățirii, promovării și dezvoltării Platformei Dedic World, separat sau în legătură cu orice alte informații, conținut și materiale și in orice mod si prin orice mijloace.

4.3. Puteți posta, încărca, publica, trimite sau transmite Materialele Vedetei numai dacă (și garantați că): (i) fie ești proprietarul exclusiv al Materialelor Vedetei, fie aveti toate drepturile, licențele, acordurile și permisiunile necesare pentru a utiliza Materialele Vedetei și pentru a acorda Dedic World sau Utilizatorilor/Beneficiarilor drepturi asupra Materialelor Vedetei, astfel cum se prevede în Contract; și (ii) Materialele Vedetei sau postarea, încărcarea, publicarea, trimiterea sau transmiterea Materialelor Vedetei sau utilizarea de către Dedic World a Materialelor Vedetei nu vor încălca brevetul, drepturile de autor, mărcile comerciale, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturile de publicitate sau de confidențialitate ale unor terți sau legislația privind protecția datelor cu caracter personal, sau nu vor duce la încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile. Materialele Vedetei sunt neconfidențiale și nu trebuie să includă nicio informație pe care nu aveți dreptul să o dezvăluiți sau pe care nu doriți să o dezvăluiți.

4.4. Nu veți posta, încărca, publica, trimite sau transmite Materialele Vedetei daca: (i) sunt ilegale, false sau înșelătoare; (ii) sunt violente, amenințătoare, defăimătoare, pornografice sau vulgare (si/sau cuprind scene de nuditate); (iii) promovează discriminarea, rasismul, ura, hărțuirea sau vătămarea oricărei persoane sau a oricărui grup sau are consecințe similare sau a oricăror drepturi protejate legal. Dacă faceți acest lucru, Dedic World își rezervă toate drepturile de a respinge o Dedicație și, dacă Dedic World consideră necesar, de a rezilia imediat acest Contract. Veți fi singura persoană responsabilă pentru orice fapta culpabila ce va este imputabila si veți răspunde in mod exclusiv pentru orice daune cauzate de dvs.

4.5. Dedic World are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract și/sau de a șterge Contul Vedetei și Materialele Vedetei de pe Platforma Dedic World, în orice moment, si pentru orice motiv.

4.6. Dedic World nu are nicio obligație generală de a monitoriza Materialele Vedetei sau alt conținut sau alte materiale sau informații pe care le postați pe Platforma Dedic World si nici de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care indică o activitate ilegală, dar are dreptul de a respinge orice Dedicație, precum și de a revizui, elimina, dezactiva accesul la, sau edita Materialele Vedetei sau orice astfel de conținut, materiale și informații, pentru: (i) a opera și îmbunătăți securitatea Platformei Dedic World; (ii) a asigura respectarea prevederilor Contractului; (iii) a asigura respectarea legislației aplicabile sau ordinul sau decizia unei instanțe judecătorești, a unei autorități sau a unei alte agenții sau unități administrative sau a unui organism guvernamental; (iv) a acționa in mod corespunzător cu privire la Materialele Vedetei și la alte conținuturi, materiale și informații pe care Dedic World le consideră dăunătoare sau inacceptabile sau (v) a exercita sau sprijini exercitarea altor drepturi pe care Dedic World, un Utilizator, dumneavoastră sau o terță parte le-ar putea avea. Puteți contesta o astfel de decizie, contactând serviciul clienți la hello@dedic.world . De asemenea, sunteți de acord să cooperați cu Dedic World și să îl asistați cu bună credință în legătură cu orice investigație.

5. POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ

5.1. În legătură cu utilizarea Platformei Dedic World și a Materialelor Vedetei nu veți asista, încuraja sau sprijini nicio persoana si dvs. personal nu veți:

(i) încalcă sau viola: orice legi, reglementări, hotărâri judecătorești aplicabile, acorduri cu terțe părți, drepturi ale terților (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate și drepturi asupra datelor cu caracter personal și drepturile omului) și TCV;

(ii) participa la orice tip de activitate ilegală;

(iii) încerca sa descifrați, decompilați, dezasamblați software-ul utilizat pentru a furniza Platforma Dedic World si nu veți aplica inginerie inversă asupra acestuia;

(iv) utiliza orice mijloace sau procese automate pentru a accesa sau colecta date sau alt conținut de pe Platforma Dedic World sau pentru a interacționa în alt mod cu Platforma Dedic World în orice scop;

(v) încerca de a eluda orice măsură tehnologică pusă în aplicare de Dedic World sau de orice altă terță parte pentru a proteja Platforma Dedic World;

(vi) utiliza Platforma Dedic World pentru a solicita, a face sau a accepta o Dedicație separat de sau in afara Platformei Dedic World și independent de aceasta;

(vii) încălca drepturile Dedic World sau utiliza drepturile de proprietate intelectuală ale Dedic World, altfel decât permis în prezentul Contract;

(viii) elimina, modifica sau ascunde orice drepturi de autor, semne, mărci comerciale, mărci de servicii sau alte notificări privind Drepturile de Proprietate Intelectuala încorporate în sau care însoțesc Platforma Dedic World.

(ix) modifica sau reproduce conținutul Platformei Dedic World, integral sau parțial;

(x) copia, vinde sau utiliza Platforma Dedic World în orice alt mod decât cel prevăzut de prezentul Acord;

5.2. Întregul conținut al Platformei Dedic World, inclusiv, dar fără a se limita la, logo-ul, reprezentările vizuale, simbolurile, imaginile, fotografiile, textele și elementele conexe, termenii si condițiile făcute publice pe infrastructura Dedic World sunt proprietatea exclusivă a SC Dedic World WORLD SRL si sunt protejate de legile internaționale ale drepturilor de autor si ale comerțului. Sunt interzise duplicarea, distribuirea, publicarea, modificarea, suplimentarea, utilizarea, prezentarea, integrarea, asamblarea, difuzarea sau eliminarea materialelor de pe Platforma Dedic World, inclusiv semnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, precum și afișarea, vânzarea etc. a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau a altor informații găsite pe Platforma Dedic World, fără acordul scris expres al Dedic World.

6. PLATI, TAXE, PRETUL SERVICIILOR Dedic World SI PRETUL LICENTELOR

6.1. Aveți dreptul de a stabili, în mod independent, în Contul dvs. prețul pe care doriți sa-l primiți de la Utilizator (Prețul plătit de Utilizator) în schimbul licenței asupra Dedicației pe care o acordați Utilizatorului si/sau Beneficiarului în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

6.2. În conformitate cu această secțiune, Dedic World vă va transfera fie Prețul Vedetei Brut fie Prețul Vedetei Net, în funcție de forma dvs. de înregistrare si situația dvs. fiscală astfel cum le veți declara/identifica in formularul de înregistrare sau prin alte înscrisuri si comunicări transmise Dedic World. Pentru comoditatea și claritatea dvs., vă rugăm să utilizați CALCULATORUL DE TAXE. Acesta vă va ajuta să înțelegeți raportul dintre Prețul plătit de Utilizator si încasările dvs. nete din executarea prezentului contract.

6.3. Raportul dintre încasările dumneavoastră nete si Prețul plătit de Utilizator este explicat mai jos:

6.3.1. Prin prezenta, acceptați ca Dedic World sa retina/calculeze si vireze taxele datorate de dvs., aferente veniturilor reprezentând Preturi plătite de Utilizatori, acolo unde legea astfel prevede.

6.3.2. Sunteți de acord că plata efectuată de un Utilizator către Dedic World la plasarea Cererii și în schimbul Dedicației va fi considerată o plată făcută direct către dvs. și veți furniza Utilizatorul Dedicația ca și cum ați primi plata direct de la Utilizator. Sunteți de acord că Dedic World ii poate restitui Utilizatorului Prețul plătit de Utilizator in schimbul unei Dedicați, în conformitate cu prezentul Contract. Înțelegeți că obligația Dedic World de a vă transfera Prețul Plătit de Utilizator este condiționată de primirea de către Dedic World a Prețului Plătit de către Utilizator.

6.4.3. Prin urmare:

(i) veți stabili Prețul plătit de Utilizator in Contul dvs. in mod independent;

(ii) Utilizatorul va plăti un astfel de preț pentru fiecare Cerere acceptată;

(iii) Dedic World va încasa Prețul plătit de Utilizator în numele dvs.;

6.4. Dedic World va retine din Prețul plătit de Utilizator orice Taxe pentru servicii ale terților, fiind incluse aici (dar fără a se limita la) taxele pentru furnizorul de servicii de plată online si comisionul de 25% reprezentând plata efectuata de Utilizator catre Dedic World in schimbul serviciilor sale.

6.5. Veniturile reprezentând Prețul Vedetei Brut reprezintă venituri din drepturi de proprietate intelectuala ce nu sunt scutite de obligații de plata a impozitului pe venit sau contribuții pentru asigurări sociale, pensii, asigurări de șomaj, anualități, CAS, CASS sau alte obligații de plata reglementate de legea romana („Taxe si Impozite”). Tratamentul fiscal exact al acestor venituri din drepturi de proprietate intelectuala va depinde de forma dvs. de organizare, statutul dvs. de angajat si/sau de depășirea sau nu de către dvs. a unui prag de venituri anuale nete a căror valoare cumulata este cel puțin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, astfel cum reglementează legea fiscala si de procedura fiscala in vigoare din Romania. Odată cu semnarea Contractului veți furniza Dedic World informațiile de mai sus pentru ca Dedic World sa poată stabili daca are obligația de a retine/calcula si plăti aceste Taxe si Impozite in numele si in contul dvs. Informațiile pe care dvs. le furnizați Dedic World in conformitate cu acest articol (fie prin selecțiile relevante din Aplicație, formularul de înscriere sau un răspuns scris formal transmis la adresa hello@dedic.world sau orice alta adresa indicata de către Dedic World) fac parte integranta din Contract si sunteți unicul răspunzător pentru acuratețea si adevărul acestora. Dedic World nu va avea nicio răspundere fiscala, civila sau de orice alt fel pentru realitatea acestor informații si declararea falsa de către dumneavoastră a acestora va avea asupra dvs. toate consecințele legale ale unei declarații false.

6.6. Taxele si impozitele vor fi plătite în conformitate cu prevederile legale incidente după cum urmează:

(i) fie de către Dedic World, în ipotezele în care legea prevede acest lucru, caz în care veți primi Prețul Vedetei Brut minus Taxe si Impozite;

(ii) fie de către dumneavoastră, în condițiile în care legea prevede acest lucru, caz în care veți primi Prețul Vedetei Brut și garantați si va obligați să plătiți Taxele si Impozitele în conformitate cu legea aplicabilă și să dezdăunați pe Dedic World pentru orice prejudiciu cauzat prin nesocotirea acestei obligații.

6.7. Prețul Vedetei Net sau Prețul Vedetei Brut vă vor fi transferate în data de 20 a fiecărei luni pentru întreaga activitate eligibilă a lunii anterioare („Perioada de plată”), cu excepția cazului în care nu ne furnizați documentația de plată relevantă în conformitate cu prezentul Contract. După încheierea unei Perioade de plată, Dedic World vă va prezenta un raport ( „Raport al Perioadei de plată”) care conține un rezumat/descriere ale:

(i) Tuturor Preturilor plătite de Utilizatori;

(ii) Tuturor taxelor plătite de Dedic World către furnizorii terți;

(iii) Totalul Preturilor Vedetei Brute

(iv) Totalul Taxelor si impozitele deduse si reținute (dacă este cazul);

(v) Totalul Preturilor Vedetei Nete.

(vi) Orice alte informații relevante.

6.8. Pe baza fiecărui Raport al perioadei de plată trimis de către Dedic World, veți factura Dedic World în lei (sau alta moneda convenita) în termen de cinci (5) zile de la primirea acestui Raport al perioadei de plată.

6.9. Sunteți responsabil pentru furnizarea către Dedic World a tuturor detaliilor contului dvs. bancar și a datelor de facturare necesare pentru ca Dedic World sa va transfere aceste sume de bani.

6.10. Garantați ca Dvs. nu reprezentați și nu sunteți reprezentat de niciun sindicat si ca nu exista niciun acord colectiv sau altfel de contract colectiv care sa aibă o înrâurire/un efect asupra prezentelor TCV. Sunteți de acord si garantați ca toate licențele acordate in baza acestui contract sunt plătite integral si nu poarta drepturi la redevențe si ca nu datorați nimic nimănui in legătura cu uzul Conținutului Vedetei

6.11. Prețul datorat Vedetei de către Dedic World în schimbul licențelor asupra Dedicațiilor pe care le transmiteți către Dedic World va fi plătit in mod agregat, anual, după cum urmează:

(i) dacă ați acordat cel puțin 10 licențe într-un an prin intermediul Platformei Dedic World, veți primi 200 de lei;

(ii) dacă ați acordat cel puțin 20 de licențe într-un an prin intermediul Platformei Dedic World, veți primi 400 de lei;

(iii) dacă ați acordat mai mult de unul, dar mai puțin de 10, veți primi 5 lei pe licență.

6.12. Toate tranzacțiile sunt în lei românești, cu excepția cazului în care se specifică altfel în timpul procesului de comandă.

7. GARANTII SI CAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE

7.1. CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA PLATFORMEI DEDIC WORLD ESTE PE PROPRIUL RISC ȘI CĂ PLATFORMA DEDIC WORLD ESTE FURNIZATĂ AȘA CUM ESTE DISPONIBILĂ, FARA ALTE GARANTII SAU CARACTERISTICI. NICI DEDIC WORLD, NICI AFILIAȚII SĂI, REPREZENTANTII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SAI NU DAU NICIO GARANȚIE DE ORICE FEL (EXPRESĂ, IMPLICITĂ, LEGALA SAU DE ALTĂ NATURĂ) ÎN LEGĂTURĂ CU PLATFORMA DEDIC WORLD. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, DEDIC WORLD NU DA NICIO GARANȚIE, CU PRIVIRE LA NICIUNUL DIN ASPECTELE URMATOARE (SAU ALTE ASPECTE SIMILARE) DISPONIBILITATEA, VANDABILITATEA, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCAREA UNOR DREPTURI, CARACTERUL COMPLET, SECURITATEA, FIABILITATEA, CALITATEA, ACURATEȚEA SAU DISPONIBILITATEA PLATFORMEI DEDIC WORLD.

7.2. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, NICI DEDIC WORLD, NICI CINEVA ASOCIAT CU DEDIC WORLD NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ PLATFORMA DEDIC WORLD, CONȚINUTUL SĂU, SAU ORICE SERVICII SAU DEDICAȚII OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU PLATFORMEI DEDIC WORLD VOR FI EXACTE, FIABILE, FĂRĂ ERORI, SAU NEÎNTRERUPTE, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ PLATFORMA DEDIC WORLD, CONȚINUTUL SĂU, SAU ORICE SERVICII SAU DEDICAȚII OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU PLATFORMEI DEDIC WORLD VOR SATISFACE NEVOILE SAU AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ. VĂ ASUMĂȚI ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA UTILIZAREA PLATFORMEI DEDIC WORLD ȘI NICIO INFORMAȚIE DE PE PLATFORMA DEDIC WORLD SAU PRIMITĂ DE LA DEDIC WORLD NU VA CREA NICIO GARANȚIE, ALTA DECÂT CELE FURNIZATE ÎN PREZENTUL CONTRACT. NU GARANTĂM ACURATEȚEA, CARACTERUL COMPLET SAU UTILITATEA ORICĂROR INFORMAȚII DE PE PLATFORMA DEDIC WORLD.

8. EVALUĂRI ȘI RECENZII

8.1. După finalizarea unei Dedicații, Utilizatorii pot lăsa o recenzie publică pentru Vedeta ("Review") și pot trimite un rating ("Rating") despre Vedeta. Recenziile pot fi verificate de Dedic World după ce au fost postate, dar Dedic World nu este obligat să facă acest lucru și nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune suportate ca urmare a evaluărilor și recenziilor. Evaluările și recenziile pot fi inexacte sau înșelătoare, iar evaluările și recenziile nu reflectă opinia Dedic World.

8.2. Evaluările și recenziile fac parte din profilul public al unei vedete și pot fi, de asemenea, postate pe alte secțiuni ale Platformei Dedic World, împreună cu alte informații relevante, cum ar fi numărul de dedicații, numărul de Cereri acceptate si respinse, timpul mediu de răspuns și alte informații.

9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. În Politica privind protecția datelor cu caracter personal, Dedic World explică modul în care prelucrăm informațiile si datele cu caracter personal și alte date. Prin utilizarea Platformei Dedic World, sunteți de acord cu Politica privind protecția datelor cu caracter personal.

10. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

10.1. Contractul va fi în vigoare până în momentul în care dumneavoastră sau Dedic World reziliați Contractul în conformitate cu această secțiune.

10.2. Puteți denunța acest Contract în orice moment trimițându-ne un e-mail. Cu toate acestea, vă puteți anula Contul în orice moment din aplicația Dedic World. Anularea Contului nu vă eliberează de garanțiile și/sau obligațiile asumate prin Contract.

10.3. Dedic World poate denunța unilateral acest Contract in orice moment si pentru orice motiv în baza unei notificări prealabile prin e-mail la adresa de e-mail înregistrată de dvs.

10.4. Oricare dintre părți poate rezilia Contractul în temeiul unei declarații unilaterale de reziliere în temeiul articolului 1552 din Codul civil român, în cazul în care cealaltă parte își încalcă oricare dintre obligațiile sale din prezentele TCV după ce a fost notificată în scris de cealaltă parte că o nouă încălcare va duce la rezilierea Contractului.

10.5. Pentru evitarea oricărei îndoieli, obligațiile asumate în temeiul secțiunilor 4, 5 si 7 vor fi considerate obligații esențiale în temeiul prezentului Contract.

10.6. Prin derogare de la cele de mai sus, prezentul Contract se consideră reziliat de plin drept (pact comisoriu) în temeiul articolului 1553 din Codul civil daca o parte își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul secțiunilor 4, 5 si 7; în acest caz, partea respectivă este considerată de drept in întârziere.

11. DESPĂGUBIRI

11.1. Înțelegeți și sunteți de acord că veți fi răspunzător pentru orice daune cauzate terților sau oricăror Utilizatori/ Beneficiari în temeiul sau în legătură cu prezentul Contract sau în legătură cu Platforma Dedic World din propria neglijență/culpa. În acest caz, dacă orice cerere este formulata/înregistrata împotriva Dedic World, Dedic World vă va face parte la un atare litigiu/procedura și veți fi răspunzător pentru orice și toate daunele cauzate de propria neglijență și/ sau încălcarea prezentului Contract.

11.2. Înțelegeți că, în cazul în care Dedic World va fi tras la răspundere pentru oricare dintre acțiunile dumneavoastră legate de utilizarea Platformei Dedic World, Dedic World va avea dreptul de a începe procedurile împotriva dumneavoastră și veți fi tras la răspundere pentru orice prejudiciu cauzat terților, precum și pentru încălcările aduse drepturilor Dedic World, inclusiv drepturilor sale la imagine, drepturilor legate de reputația sa, etc.

12. DREPTURI EXCLUSIVE ASUPRA PLATFORMEI Dedic World

12.1. Recunoașteți și înțelegeți si veți respecta că Dedic World deține toate drepturile, titlurile și interesele asupra Drepturilor de Proprietate Intelectuală, astfel cum sunt definite mai sus. Utilizarea și accesul dumneavoastră la Platforma Dedic World pot fi făcute numai în conformitate și în măsura permisă în temeiul prezentului Contract și orice altă utilizare sau acces poate echivala cu o încălcare a Drepturilor de Proprietate Intelectuală ale Dedic World și/sau cu o încălcare a prezentului Contract.

12.2. Înțelegeți și sunteți de acord că Dedic World are dreptul unic și exclusiv asupra administrării, prezentării și lay-out-ului Platformei Dedic World. Astfel, Dedic World poate, la propria sa discreție, să elimine sau să adauge orice conținut de pe Platforma Dedic World, inclusiv Materialele Vedetei, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres în prezentul Contract.

13. NOTIFICAREA SI ELIMINAREA CONTINUTULUI CARA INCALCĂ DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

13.1. Platforma Dedic World nu poate fi folosită de dumneavoastră într-un mod care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale niciunei părți. Dacă aveți motive să credeți că orice conținut, material sau Dedicație poate încălca drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală sau pe cele ale oricărei terțe părți, veți trimite o notificare în acest sens hello@dedic.world .Dedic World va răspunde oricărei notificări suficient de justificate si prezentata în conformitate cu prezenta dispoziție. O notificare este considerată suficient de justificată dacă include următoarele:

- adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;

- informații relevante și exacte, inclusiv o descriere detaliată a activității/lucrării despre care pretindeți că este încălcată, împreună cu informații despre locul în care se află;

- o semnătură electronică sau fizică a titularului dreptului (sau a unei persoane autorizate să acționeze pentru titularul dreptului);

13.2. Dedic World va răspunde la orice notificări prezentate în conformitate cu această dispoziție fără întârzieri nejustificate și atunci când notificarea este justificată, va elimina din Platforma Dedic World conținutul respectiv. În cazul în care Dedic World dispune de informații cu privire la presupusul contravenient, Dedic World va contacta presupusul contravenient și îi va permite să conteste eliminarea conținutului și notificarea de eliminare. Toate părțile implicate vor lucra cu bună credință în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute care apare în această privință.

13.3. În cazul în care notificarea justificată se referă la o Dedicație, Utilizatorul și Vedeta înțeleg că utilizarea și distribuirea ulterioară a unei astfel de Dedicații, indiferent de mediu, poate echivala cu o încălcare ulterioară a drepturilor de proprietate intelectuală revendicate în temeiul notificării. Orice astfel de utilizare și distribuire ulterioară de către Utilizator sau Vedeta a unei Dedicații care a fost eliminată de pe Platforma Dedic World va fi pe propriul risc al Utilizatorului și/sau al Vedetei, iar Dedic World nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de o astfel de utilizare sau distribuire.

13.4. În cazul în care Dedic World stabilește că sunteți un contravenient in mod repetat, Dedic World vă poate anula si restricționa accesul la Platforma Dedic World și vă va șterge contul și va lua orice altă acțiune adecvată la discreția sa.

14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

14.1. CU EXCEPȚIA ACTELOR SAU OMISIUNILOR INTENȚIONATE SAU A CELOR COMISE DIN CULPA GRAVA ALE DEDIC WORLD, REPREZENTANȚILOR SAU DIRECTORIILOR SAI, DEDIC WORLD NU VA FI RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU DAUNE MORALE, DAUNE INDIRECTE, NEFUNCTIONAREA PLATFORMEI SAU SERVICIILOR DEDIC WORLD, PIERDEREA PROFITURILOR, REPUTAȚIEI, UZULUI SAU VENITURILOR, PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR. CU EXCEPȚIA ACTELOR SAU OMISIUNILOR INTENȚIONATE SAU DIN CULPA GRAVA ALE DEDIC WORLD, RĂSPUNDEREA TOTALĂ AGREGATĂ A DEDIC WORLD ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT NU VA DEPĂȘI PRETUL PLATIT DE UTILIZATOR PRIMITE DE DEDIC WORLD ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT PENTRU CEREREA CARE FACE OBIECTUL UNEI DISPUTE ȘI CARE DĂ NAȘTERE ORICĂREI RĂSPUNDERI ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT. ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA INDIFERENT DACĂ CREANȚA REZULTĂ DIN CONTRACT SAU DELICT ȘI INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII, DAR NU VA LIMITA OBLIGAȚIILE DE PLATĂ. DEDIC WORLD NU ESTE PARTE LA NICIUN ACORD ÎNTRE UTILIZATOR ȘI VEDETA ȘI NU VA SUPORTA NICIO RĂSPUNDERE SAU CHELTUIALĂ DE ORICE TIP CARE AR PUTEA APĂREA ÎN TEMEIUL SAU DIN CAUZA UNOR ASTFEL DE ACORDURI, INCLUSIV TERMENII LICENȚEI.

15. LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ

15.1. Prezentul Contract și orice litigiu, procedură sau pretenție de orice natură care rezultă din sau în orice mod legata de prezentul Contract sau de formarea acestuia, executarea sau de rezilierea acestuia (inclusiv orice litigii sau revendicări necontractuale) vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile, ordonanțele, ordonanțele de urgență, deciziile, ordinele, instrucțiunile, reglementările, normele sau orice altă lege similară emisă de Parlamentul României, Guvernul României sau de către o autoritate publică română, publicate în Monitorul Oficial al României, precum și legislația Uniunii Europene care este direct aplicabilă în România. Dacă sunteți considerat consumator în conformitate cu legislația aplicabilă și dacă reglementările obligatorii privind protecția consumatorilor din țara dumneavoastră de reședință conțin dispoziții care sunt mai benefice pentru dumneavoastră, astfel de dispoziții se vor aplica indiferent de alegerea legii.

15.2. Orice litigiu în temeiul sau legat de prezentul Contract, inclusiv cu privire la încheierea, executarea sau rezilierea acestuia, va fi soluționat exclusiv de instanțele competente din România, cu excepția cazului în care sunteți considerat consumator în conformitate cu legislația aplicabilă, caz în care puteți începe orice procedură judiciară referitoare la prezentul Contract în fața instanței competente de la locul de reședință sau a instanței competente de la sediul de la Dedic World în România. Dacă sunteți consumator în conformitate cu legislația aplicabilă, Dedic World poate pune în aplicare oricare dintre drepturile sale împotriva dumneavoastră numai în instanțele competente din țara în care sunteți domiciliat. In cazul unui conflict intre varianta in limba engleza si cea in limba romana a prezentului contract, varianta in romana are precedenta.

16. FEEDBACK

16.1. Dedic World va mulțumește pentru feedback-ul, comentariile și sugestiile, ideile, planurile utilizatorilor săi ("Feedback"). Feedback-ul poate fi trimis la hello@dedic.world Confirmați că, dacă furnizați Feedback către Dedic World, Dedic World va avea dreptul de a utiliza Feedback-ul, în orice mod și în orice scop, fără nicio obligație de confidențialitate cu privire la acesta.

17. DISPOZIȚII GENERALE

17.1 Aplicabilitatea. Orice și toate dispozițiile care, prin conținutul lor, sunt destinate să se aplice după executarea, ne reînnoirea, încetarea sau rezilierea Contractului vor supraviețui oricărei încetări a Contractului (indiferent dacă acest lucru este sau nu precizat în mod expres).

17.2 Cesiune. Nu aveți dreptul să cesionați sau să transferați în alt mod prezentul Contract sau drepturile și obligațiile dumneavoastră în temeiul prezentului Contract, integral sau parțial, fără acordul scris al Dedic World și orice astfel de încercare de cesiune va fi nulă. Dedic World își poate transfera drepturile în temeiul prezentului Contract către o terță parte, caz în care prezentul Contract va fi actualizat și pus la dispoziție în secțiunea "Ultima actualizare" a site-ului Dedic World și a aplicației Dedic World.

17.3 Notificare. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, orice notificări permise sau solicitate în temeiul prezentului Contract vor fi furnizate în format electronic și transmise de Dedic World prin e-mail, prin intermediul funcției de notificare a Platformei Dedic World sau al serviciului de mesagerie. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, trebuie să trimiteți notificarea dvs. la hello@dedic.world si care va include un subiect/titlu descriptiv.

17.4. Orice notificare sau altă comunicare dată sau făcută în conformitate cu sau în legătură cu aspectele prevăzute de prezentul Contract va intra în vigoare în termen de 5 zile calendaristice de la trimitere.

17.5. Întregul acord. Prezentul Contract cuprinde întreaga înțelegere între părți și înlocuiește orice acord scris sau oral prealabil legat de acesta. În cazul în care orice prevedere a acestuia este sau devine ilegală, invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, toate celelalte prevederi ale prezentului Contract vor rămâne în vigoare și vor produce efectele juridice preconizate.

18. CLAUZE NEOBIȘNUITE

18.1. PRIN PREZENTA CONFIRMAȚI ȘI ACCEPTAȚI ÎN MOD EXPRES DISPOZIȚIILE URMĂTOARELOR SECȚIUNI ȘI CLAUZELE CONȚINUTE ÎN ACESTEA: 1,2,3,4,7,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.